• Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een goede en positieve toekomst. Om samen te komen tot ons doel, de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij te vergroten. Het Poortje bestaat hiervoor uit drie specialisaties: Juvaid, Wilster en Portalis.

  Over Het Poortje
 • Onze doelgroep bestaat uit jongeren met ernstige gedragsproblemen tot en met 23 jaar én hun ouders. Voor deze jongeren is gedwongen hulpverlening noodzakelijk vanwege hun gedragsproblemen of omdat ze tegen zichzelf of anderen in bescherming moeten worden genomen. Gaat het om jongeren die een delict hebben gepleegd dan wordt ook de maatschappij tegen deze jongeren in bescherming genomen. Wij helpen de jongere en de ouders om opnieuw grip op hun situatie te krijgen.

  Doelgroep
 • Het jaar 2013 ligt alweer achter ons. Een veelbewogen jaar waarin de zorg voor jongeren in geslotenheid centraal stond, we verschillende initiatieven hebben genomen en veel werk is verzet bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Dank daarvoor! Samen streven wij naar een goede toekomst waarin het traject, de behandeling en de mogelijkheden van de jongere voorop staan. Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2013 met het thema ‘#samenverderkijken’.
  Het online publieksjaarverslag is te vinden op: www.wekijkensamenverder.nl.

  Jaarverslag 2013
 • Pas Op de Plaats (POP) officieel van start
  Pas Op de Plaats (POP) officieel van start
  15/09/14 Pas Op de Plaats ‘POP’ is een nieuwe module waarbij een jongere door de rechter onder regie van de jeugdreclassering 14 dagen in de justitiële jeugdinrichting Juvaid wordt geplaatst. In deze periode moet de jongere,...lees meer
  Bekijk al het nieuws »
  Nieuws
Het Poortje

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen is een dynamische organisatie met een boeiende historie, een krachtige missie en een vooruitstrevende visie op de zorg voor jongeren. Meer informatie over onze organisatie is hier te vinden.

lees verder
Juvaid

Juvaid Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen is een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Binnen Juvaid is plaats voor 62 jongeren, verdeeld over acht jongensgroepen.
 

lees verder
Wilster

Wilster Intensieve Jeugdzorg in Groningen is een JeugdzorgPlus instelling voor gesloten en besloten behandeling van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Binnen Wilster is plaats voor 108 jongeren, verdeeld over drie verschillende units. 
 

lees verder
Portalis

Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding is de interne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs van Het Poortje Jeugdinrichtingen. Portalis biedt onderwijs en arbeidstoeleiding voor de jongeren van Juvaid (Veenhuizen), Wilster (Groningen) en Behandelcentrum Woodbrookers (Kortehemmen).
 

lees verder