Intensieve Jeugdhulp

Intensieve Jeugdhulp

Wilster JeugdhulpPlus in Groningen is een instelling voor gesloten behandeling. We begeleiden en behandelen jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen.

JeugdhulpPlus-locatie Wilster in Groningen, onderdeel van Het Poortje, is een instelling voor intensieve gesloten behandeling. Wij begeleiden en behandelen jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren dreigt hun ontwikkeling ernstig verstoord te raken en bestaan zorgen rondom de veiligheid van henzelf of hun omgeving. Als de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg of een voorwaardelijke machtiging heeft afgegeven, kan opname in de gesloten instelling plaatsvinden. Ambulante programma's vormen ook een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.