Behandeling, training en therapie

Behandeling in Wilster is erop gericht om te werken aan datgene wat nodig is, om weer veilig verder te kunnen met je behandeling in je eigen sociale context. Dat kan thuis zijn, op kamers of in een andere geschikte open voorziening. Vanaf dag één dat je in Wilster komt, werk je aan je toekomst. Je krijgt doelen mee waar je aan gaat werken. Deze gaan over je gedrag, houding of motivatie. Ook school of dagbesteding wordt hierin meegenomen.

Jongeren komen bij Wilster omdat iemand zich zorgen om ze maakt of omdat iemand denkt dat ze zich beter zouden kunnen voelen en beter zouden kunnen gedragen. Ieders mening telt. Daarom gebruiken we bij de start van de behandeling en bij de evaluatie vragenlijsten om te meten hoe het naar jouw mening en naar de mening van de betrokkenen met jou gaat. Zo kunnen we doelen stellen, bepalen hoe we deze doelen gaan halen en meten of ze zijn gehaald. Het kernteam helpt je om te werken aan je doelen.

Training en therapie

Iedereen heeft zijn eigen wensen en problemen, z’n eigen verhaal. Op de behandelgroep is er aandacht voor wat jij nodig hebt. Je oefent in de behandelgroep het gebruik van sociale vaardigheden, met dagelijkse routine en het goed voor jezelf zorgen. Er zijn ook gesprekken met jou en je ouders of verzorgers. Ook de hulpverleners die jou goed kennen, worden hierbij betrokken.

We besteden veel aandacht aan voorlichting over de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Waar nodig krijg je aanvullende trainingen en therapieën. Meestal gebeurt dit op Wilster en waar dat niet kan, kun je hiervoor bij een andere instelling waar we mee samenwerken terecht. Voorbeelden van trainingen en therapieën die we bieden zijn: 

  • Gedragstherapie
  • Traumaverwerking en EMDR
  • Agressieregulatie
  • SOVA op maat (sociale vaardigheidstraining op maat)
  • Leefstijltrainingen (terugdringen drugs en alcoholgebruik)
  • Weerbaarheidstraining

Oefenen en verlofplan

Vanaf dag één dat je in Wilster komt, werk je aan je toekomst. Dit kan een terugkeer zijn naar huis, een verblijf in een open instelling of zelfstandig wonen. Oefenen met vaardigheden en gedrag is voor jouw behandeling heel belangrijk. Je leert er niet genoeg van als je dat alleen op de behandelgroep of in de klas doet. Daarom maken we samen met jou en je ouders en verwijzer een plan over hoe en wanneer je gaat oefenen. Dit noemen we het verlofplan. Wat ga je doen, hoe ga je het doen, hoe kunnen jouw ouders je ondersteunen en wat gebeurt er wanneer je terugvalt in oude problemen?