Recht op privacy en inspraak

Wanneer je in Wilster verblijft, heb je bepaalde rechten. Privacy en inspraak zijn daar onderdeel van.

Privacy

Vastleggen van gegevens
Voor jouw behandeling leggen we allerlei informatie vast in een dossier. Denk aan persoonlijke gegevens of informatie over jouw ouders of je gezin. Ook leggen we alle informatie vast die met de behandeling te maken heeft. Dit kan een behandelplan zijn of stukken van officiële instanties. We zijn wettelijk verplicht om zeer zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Inzage jongere in dossier
In het algemeen mag je als jongere jouw dossier inzien. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een behandelaar van Wilster. Je hebt recht op een kopie van je behandelplan en de evaluatieverslagen. Soms zijn er redenen waarom je jouw dossier niet of deels mag inzien. We leggen altijd goed uit waarom dat is. Wanneer je het niet met deze beslissing eens bent, mag je een klacht indienen.

Inzage anderen in dossier
Behandelaren van Wilster mogen het dossier inzien als het noodzakelijk is voor hun werk. Ook de ouders/verzorgers mogen het dossier inzien, tenzij wij vinden dat het niet in jouw belang is. Ben jij ouder dan 16 jaar? Dan moet jij toestemming geven voor inzage door je ouders.

Mensen buiten Wilster mogen je dossier alleen inzien als dit noodzakelijk is voor jouw behandeling. Het kan ook voorkomen dat Wilster wettelijk verplicht is de inhoud van het dossier te laten zien. Je wordt hier altijd van op de hoogte gebracht. Na vertrek uit Wilster bewaren we jouw dossier in het archief. Wanneer je 18 bent of ouder kun je een verzoek indienen om je dossier te laten vernietigen.

Inspraak

Inspraak: jongerenraad
Wilster vindt het belangrijk dat jongeren en hun ouders met respect worden behandeld. Jij hebt daarom inspraak in eventuele veranderingen en verbeteringen in de werkwijze van Wilster. Je kunt hiervoor zitting nemen in de Jongerenraad. Elke leefgroep van Wilster levert een vertegenwoordiger voor de Jongerenraad.

Cliëntenraad
Omdat Wilster wil weten wat jij en jouw ouders van Wilster vinden, is er een cliëntenraad. Deze raad komt op voor de belangen van alle cliënten van Wilster. In de raad zit ook een aantal ouders. De cliëntenraad mag advies geven over allerlei thema’s die binnen Wilster spelen.

Brochure voor jongeren over privacy

Wil je meer weten over hoe er met jouw privacy wordt omgegaan, download hier dan de brochure Privacy.