Over Wilster

JeugdhulpPlus-locatie Wilster in Groningen is een instelling voor intensieve gesloten behandeling. Wij begeleiden en behandelen gezinnen met jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren dreigt hun ontwikkeling ernstig verstoord te raken en zijn er zorgen rondom de veiligheid, voor henzelf of hun omgeving. Als de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg of een voorwaardelijke machtiging heeft afgegeven, dan kan opname in de gesloten instelling plaatsvinden.

Wij zijn van mening dat de behandeling van jongeren en hun gezin vooral in eigen context moet plaatsvinden. De gesloten behandeling richt zich dan ook op het creëren van voorwaarden die het mogelijk maken om veilig en effectief, in eigen sociale omgeving, verder te kunnen.

Ambitie

Onze ambitie is om te zorgen voor een positief keerpunt in het ontwikkelingspad van de jongere die vastloopt in het gezin, de schoolgang en de hulpverlening. We richten ons op de vraag: ‘Wat is er nodig om deze jongere veilig en effectief in eigen sociale context met aldaar beschikbare hulp en steun weer verder te helpen?" Vanaf dag een wordt samen hard aan de toekomst van de jongeren gewerkt.

Doen Wat Werkt

De Doen Wat Werkt aanpak is de basis voor behandeling in de JeugdhulpPlus en is geheel gericht op het bereiken van een keerpunt. Om dit te bewerkstelligen leveren samenwerkende instellingen ambulante ondersteuning (MST, MDFT, ReGT) naast de inzet van JeugdhulpPlus en ongeacht het perspectief van zorg; thuis, op kamers of in een andere geschikte open voorziening. We laten de jongere en het gezin niet zomaar los: intensieve nazorg en terugvalpreventie door middel van kortdurende gesloten time-out plaatsingen maken onderdeel uit van het JeugdhulpPlus-aanbod.
Lees en download hier de flyer over Doen Wat Werkt.
Het uitgebreide document inclusief cijfermatige analyses is hier te lezen en te downloaden: Download Doen Wat Werkt Verbeterd Verder juli 2017 DEF.pdf

Doelgroep

Doen Wat Werkt is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen waarbij veiligheid van zichzelf of anderen aan de orde is. Vaak zijn het jongeren die onbereikbaar lijken voor hulpverlening en die een ernstig bedreigde ontwikkeling hebben. Doen Wat Werkt richt zich op de jongere en zijn gezin of vervangend gezinssysteem. Vanaf de eerste dag betrekken we ouders actief in deze begeleiding en behandeling. Wij helpen de jongere, ouders of vervangend opvoeders en de verwijzers om opnieuw grip op de situatie te krijgen.

Servicepunt JeugdhulpPlus

Bij het Servicepunt JeugdhulpPlus kunnen verwijzers, hulpverleners en ouders terecht voor advies over jongeren die (mogelijkerwijs) met JeugdhulpPlus in aanraking komen. Het Servicepunt onderzoekt samen met verwijzers (aanmelders), ouders, jongeren en betrokken hulpverleners wat er nodig is om veilig en effectief weer verder te kunnen. Er wordt hulp geboden bij het bieden van trajectzorg volgens de Doen Wat Werkt-aanpak, zodat besloten behandeling zoveel mogelijk voorkomen of verkort wordt.

Een gezicht
Bij het Servicepunt JeugdhulpPlus komt behandelaanbod van verschillende zorginstellingen samen. Wilster, Woodbrookers, Jeugdhulp Friesland, Portalis, Elker, Yorneo, Accare, VNN en Jeugdbescherming Noord staan tot de beschikking om mee te denken in wat nodig is. Heeft u een jongere in zorg die zich keer op keer onttrekt aan hulpverlening? Vormt een jongere met zijn of haar gedrag een risico voor zichzelf of voor anderen? Informeer dan naar behandelmogelijkheden via het Servicepunt JeugdhulpPlus.

Contact
Voor vragen over een casus of om een jongere aan te melden kan er contact opgenomen worden met het Servicepunt JeugdhulpPlus:
T (050) 851 46 06
E servicepunt@hetpoortje.nu
Voor contact over het behandelprogramma Doen Wat Werkt is Antiena Hilbrandie contactpersoon. Antiena is bereikbaar via a.hilbrandie@hetpoortje.nu of telefonisch: 06 - 46 19 14 26.