Wilster hecht grote waarde aan uw mening over Wilster. We betrekken ouders en jongeren daarom bij belangrijke veranderingen in het beleid en de werkwijze van Wilster. De cliëntenraad van Wilster adviseert de directie over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de jongeren in Wilster. De raad vergadert eens per zes weken. Meer informatie of contact met de Cliëntenraad? Mail: clientenraad@hetpoortje.nu

Jaarverslagen

Jaarverslag cliëntenraad 2014


Nieuwe leden

De cliëntenraad zoekt ouders/verzorgers die mee willen denken over Wilster.
Interesse? Neem dan contact met ons op via clientenraad@hetpoortje.nu