Servicepunt JeugdhulpPlus

Het Servicepunt JeugdhulpPlus is een samenwerkingsverband tussen diverse zorginstellingen. Heb je een vraag over het zorgaanbod voor een jongere of over aanmelding voor een gesloten behandeling? Het ServicePunt JeugdhulpPlus is hét startpunt voor hulpverleners, verwijzers, jongeren en ouders.

Je kunt bij het Servicepunt terecht voor:

- informatie over JeugdhulpPlus én het brede hulpaanbod vanuit diverse zorginstellingen
- vragen over een passend hulpaanbod voor jongeren die (mogelijkerwijs) met JeugdhulpPlus in aanraking komen
- advies over jongeren die vastlopen thuis, op school en of in de hulpverlening
- aanmelding van jongeren die (verder) in de problemen dreigen te komen
- informatie over de voorwaardelijke machtiging
- de organisatie van een zorgoverleg
- hulp bij een diagnostische onderbouwing.

Download hier de flyer en de poster van het Servicepunt voor informatie.
Bekijk onder de uitleg over het doel van het Servicepunt.

Filmpje Het Poortje Jeugdinrichtingen Servicepunt JeugdHulpPlus

Filmpje Het Poortje Jeugdinrichtingen Servicepunt JeugdHulpPlus

Wat is het Servicepunt?

Bij het Servicepunt JeugdhulpPlus komt het behandelaanbod samen van: Het Poortje Jeugdinrichtingen (Wilster en Portalis), Elker, Yorneo, Ambiq, JB Noord, PC Noord, Accare en VNN. Het Servicepunt komt voort uit ‘Doen Wat Werkt', een samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders uit de JeugdhulpPlus in Noord-Nederland.

Waarom het Servicepunt?

Jongeren die in de problemen komen of dreigen te komen, hebben vaak hulp nodig op verschillende terreinen, vanuit verschillende specialismen. Door samen vanuit één startpunt te werken, zijn we in staat om onze zorg beter, logischer en gerichter te organiseren.  

Wat is ons doel?

Met onze zorgtrajecten zorgen we voor een positief keerpunt voor jongeren die vastlopen thuis, op school of in de hulpverlening. Ons doel: gesloten behandeling van jongeren zoveel mogelijk voorkomen of verkorten.

Contact

Nu contact met een medewerker van het Servicepunt over een casus?
Bel 050 851 46 06 of mail servicepunt@hetpoortje.nu
Wil je een jongere aanmelden? Gebruik dan onderstaand aanmeldformulier.

Bij het Servicepunt en bij Het Poortje zijn stageplekken en vacatures alleen toegankelijk via onderwijsinstanties (stages) en via de vacaturesite Zorgplein Noord.  Open sollicitaties worden ook niet in behandeling genomen. 
Overige vragen die niet direct over het zorgaanbod voor jongeren gaan, verzoeken wij te mailen naar info@hetpoortje.nu

 

Downloaden brochure

Download de brochure over het Servicepunt JeugdhulpPlus hier.

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen
Aanmeldformulier JeugdhulpPlus
 • Wij verzoeken u als verwijzer dit aanmeldformulier in te vullen. Het gaat om de gegevens van uzelf en van de cliënt(e). We vragen veel informatie om de opname en behandeling snel en zo optimaal mogelijk te kunnen starten. Om deze reden kan een aanmelding pas in behandeling genomen worden als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld.

 • Gegevens verwijzer

 • ?
 • Gegevens jongere

 • Gegevens ouders/verzorgers

 •  
 • ?
 • Gegevens onderwijsinstelling

 • Gegevens huisarts

 • Diagnose

 • ?
 • ?
 • Bijlagen

 • Mee te sturen documenten       

  Voor een goede screening van de aanmelding vragen we onderstaande relevante informatie als bijlage te uploaden en mee te sturen. Deze documenten zijn nodig om tot intake en plaatsing over te kunnen gaan. Bij aanmelding vanuit een gemeente vragen wij het invulformulier RIGG mee te sturen.

  - Recente behandelinformatie * (bijlage 1)

  - Psychologisch onderzoek * (bijlage 2)

  - Recente schoolinformatie (ontwikkelingsperspectiefplan) * (bijlage 3)

  - Indicatiebesluit * (bijlage 4)

  - Verwijsbrief van huisarts * (bijlage 5)

  - Toestemmingsverklaring/instemmingsverklaring * klik hier voor downloaden

  - Risico-inventarisatie * klik hier voor downloaden

  - STEP formulier  klik hier voor downloaden

   

   

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)