Justitiële jeugdinrichting

Justitiële jeugdinrichting

Juvaid is een gesloten, justitiële inrichting voor jongens 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of ervan worden verdacht. Samen werken we aan hun succesvolle terugkeer.

Juvaid is de justitiële jeugdinrichting (JJI) in Veenhuizen: een gesloten inrichting voor jongens van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ons doel: ervoor zorgen dat deze jongeren na hun verblijf in Juvaid succesvol terug kunnen keren in onze maatschappij, zonder opnieuw delicten te plegen. Een tijdelijke, extra voorziening is de Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek in Groningen.