Juvaid is een gesloten inrichting voor jongeren van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit (delict) hebben gepleegd of ervan worden verdacht. Een strafrechter kan hen hier voor langere of kortere tijd plaatsen. Vaak gaat het om jongeren met (ernstige) gedragsproblemen. In Juvaid worden deze jongeren geobserveerd en behandeld en ze volgen dagbesteding op de interne school. Ons doel: ervoor zorgen dat jongeren na hun verblijf in Juvaid succesvol terug kunnen keren in onze maatschappij en geen delicten weer plegen.  

Doelgroep

Onze doelgroep binnen Juvaid bestaat uit jongens van 12 tot 23 jaar. Sommige jongeren zitten in Juvaid in voorlopige hechtenis. Dit betekent dat ze verdacht worden van een strafbaar feit en dat ze in afwachting zijn van een uitspraak. Wanneer een jongere door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf dan kan hij zijn detentiestraf in Juvaid volbrengen. Ook kan een jongere een PIJ-maatregel opgelegd krijgen. Dit is wanneer een jongere schuldig is aan een misdrijf, maar ook duidelijk is dat hij behandeld moet worden in verband met een ontwikkelingsstoornis en/of psychische aandoening. Veel jongeren die bij Juvaid terecht komen, hebben ernstige gedrags-, sociale, psychische of lichamelijke problemen. Ook kampen ze vaak met een drugs- of alcoholproblematiek.