Wat we willen bereiken

Wij willen jongeren weer mee laten doen in de samenleving. We kijken daarom niet alleen naar het verleden, maar vooral ook naar de toekomst. Bij Juvaid geloven we dat er altijd kansen zijn voor een jongere om zich te ontwikkelen. We richten daarom al onze energie, middelen en mogelijkheden om deze ook kwetsbare jongeren te versterken.

Onze uitgangspunten

  • Jongeren hebben recht op bescherming, onderwijs en een veilige gezonde omgeving waarin ze kunnen opgroeien
  • Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kind, tenzij de veiligheid van een kind in het geding is.

Zo werken we daaraan:

  • We mobiliseren en versterken de eigen kracht van een jongere. We werken hiervoor zoveel mogelijk samen met het gezin en het sociale netwerk van een jongere.
  • We sluiten onze behandeling en begeleiding aan bij de dagelijkse leefomgeving van het kind en het gezin.
  • Onze professionals in de uitvoering staan voorop. We zorgen voor een goede opleiding en een organisatie die hen optimaal faciliteert.
  • We zijn transparant naar onze cliënten en onze professionele omgeving over ons handelen en onze resultaten.
  • We willen toegevoegde waarde leveren. Op thema’s waar anderen meer kennis en expertise hebben, zoeken wij de samenwerking.