Klachten en bemiddeling

Commissie van Toezicht

 

Juvaid heeft een Commissie van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op de gang van zaken in Juvaid. In de commissie zitten mensen die niet bij Juvaid werken. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Klachten van jongeren

Bent u het niet eens met een beslissing van Juvaid? Of vindt u dat u en uw kind verkeerd zijn behandeld? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Allereerst kunt u een probleem signaleren bij de mentor van uw kind. De betrokkenen vanuit Juvaid kunnen het probleem vervolgens met u bespreken.

Maandcommissaris

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een gesprek aanvragen met de maandcommissaris van de Commissie van Toezicht. Tijdens dit gesprek wordt het probleem besproken. De maandcommissaris kan bemiddelen tussen u en Juvaid. Neem voor een afspraak met de maandcommissaris contact op met het secretariaat van de Commissie van Toezicht.

Schriftelijke klacht

Ook kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de beklagcommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden van de Commissie van Toezicht. Klacht indienen? Vul dan het klachtformulier volledig in en stuur het naar: 

Commissie van Toezicht van Juvaid
t.a.v. mw. T. Heller
Postbus 781
9700 AT Groningen

De klachtencommissie neemt contact met u op. De commissie bekijkt het verhaal en het verhaal van Juvaid en beslist vervolgens wie gelijk heeft. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in beroep gaan bij de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Hoe dat moet staat op de uitspraak van de klachtencommissie vermeld.