Juvaid is een gesloten justitiële jeugdinrichting in Veenhuizen (Drenthe). Wanneer een jongere in aanraking komt met justitie, kan de (kinder)rechter besluiten tot een plaatsing in Juvaid.

Doelgroep

Onze doelgroep binnen Juvaid bestaat uit jongens van 12 tot 23 jaar. Sommige jongeren zitten in Juvaid in voorlopige hechtenis. Dit betekent dat ze verdacht worden van een strafbaar feit en dat ze in afwachting zijn van een uitspraak. Wanneer een jongere door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf dan kan hij zijn detentiestraf in Juvaid volbrengen. Ook kan een jongere een PIJ-maatregel opgelegd krijgen. Dit is wanneer een jongere schuldig is aan een misdrijf, maar ook duidelijk is dat hij behandeld moet worden in verband met een ontwikkelingsstoornis en/of psychische aandoening. Veel jongeren die bij Juvaid terecht komen, hebben ernstige gedrags-, sociale, psychische of lichamelijke problemen. Ook kampen ze vaak met een drugs- of alcoholproblematiek.

Binnenkomst

Bij binnenkomst wordt de veiligheid in acht genomen door elke jongere te controleren. Voor diens aankomst heeft er al een eerste risicotaxatie plaatsgevonden m.b.t. de jongere zelf en diens omgeving. In de intakefase vindt er een gesprek plaats met de gedragswetenschapper, medische dienst, trajectbegeleider en loopbaanbegeleider. De groepsleider voert meerdere gesprekken om meer van de achtergrond en het functioneren van de jongere te weten te komen. Ook wordt de jongere ingelicht over de dagroutine en de huisregels.

Leefgroep

De jongeren verblijven in een leefgroep, waar ieder een eigen kamer heeft. Op de kort verblijf-afdeling zijn dit 10 jongeren per groep, op de lang verblijf-afdeling (na 3 à 4 maanden) zijn dit 8 jongeren per groep. Er is in Juvaid sprake van een orthopedagogisch leefklimaat en door middel van de basismethodiek wordt de behandeling gefaseerd en toegesneden op de problematiek van de jongere. In periodieke perspectiefplannen worden het diagnostisch beeld, de behandeldoelen en de voortgang van de behandeling vastgelegd.

Verblijf

Binnen Juvaid houden alle jongeren een dagroutine aan. Voor elke dag geldt een dagprogramma. School, behandeling en dagbesteding maken daar een belangrijk deel van uit. Aan het dagprogramma doet iedere jongere mee, behalve wanneer dit om een speciale reden niet mogelijk is.

Mentor

Tijdens het verblijf in Juvaid krijgt elke jongere een mentor. De mentor heeft een belangrijke coachende taak en is, samen met de mentordocent van school, het aanspreekpunt voor de ouders en eventueel andere belangrijke betrokkenen.

Zakgeldkaart en winkel

Juvaid heeft een winkeltje waar jongeren één keer per week verzorgingsproducten, frisdrank, snoep, chips en kaartjes kunnen kopen. Deze spullen kunnen jongeren betalen met hun zakgeldkaart. De spullen mogen meegenomen worden naar de leefgroep.

Huisregels en Klachtrecht

Er gelden huisregels binnen Juvaid. Bij binnenkomst krijgt de jongere de huisregels én een klachtenformulier uitgereikt. Voor jongeren die te maken hebben met vrijheidsbeperkingen is het belangrijk om klachten te kunnen en mogen indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie behandelt deze klachten.

Inkijkje: een dag in een jeugdgevangenis

Velen vragen het zich af: hoe ziet een dag eruit van een jongere in een justitiële jeugdinrichting (JJI)? JJI Hunnenberg geeft een inkijkje.  

Een dag in jeugdinrichting Hunnenberg

Een dag in jeugdinrichting Hunnenberg