Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

De proeftuin Kleinschalige Voorziening en Screening & Diagnostiek ‘Het Roer om’ in Groningen wordt officieel op 31 januari 2018 gesloten.

Er wordt terug gezien op een leerzame periode waarin er intensief en zeer plezierig is samengewerkt door een grote hoeveelheid partijen vanuit het gemeentelijke, sociale domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Deze proeftuin, bedoeld om werkzame elementen in de praktijk te toetsen, wordt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geëvalueerd door de Academische Werkplaats. Over de daaruit volgende resultaten en conclusies en over de hiermee samenhangende toekomstplannen zullen wij t.z.t. op deze website publiceren.

Voor vragen over de proeftuin of over Juvaid kunt u contact opnemen met Juvaid via telefoonnummer 050 -  851 4510 of via email info@juvaid.nu.

 

 


 

Het Roer Om: beveiliging op maat

De proeftuin Kleinschalige Voorziening en Screening & Diagnostiek Het Roer Om in Groningen was een voorziening voor jongeren die in preventieve hechtenis zaten. De voorziening bood zorg en beveiliging op maat voor maximaal acht jongeren. Onderstaand meer informatie over deze proeftuin.

Wanneer een jongere in aanraking komt met justitie, moet opname in een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor een positief keerpunt zorgen. Dit betekent onder meer dat we terugval naar crimineel gedrag willen voorkomen. Jongeren krijgen hiervoor begeleiding, therapie en onderwijs.

Voor kortere tijd

Een Justitiële Jeugdinrichting zoals Juvaid in Veenhuizen is een gesloten setting. Dit is niet voor iedereen dé ideale omgeving om nieuw gedrag te leren. Zeker wanneer een jongere voor een licht vergrijp is opgenomen en slechts voor een korte periode in een justitiële jeugdinrichting verblijft.

Betere overgang

Hoe laten we voor deze groep de overgang van een gesloten instelling naar de samenleving beter verlopen? Dit onderzoeken we in de proeftuin Kleinschalige Voorziening en Screening & Diagnostiek.

Terugval voorkomen

In de proeftuin werken jongeren vanaf dag één met professionals aan hun toekomst om (terugval in) crimineel gedrag te voorkomen. De locatie biedt iets meer vrijheid dan de reguliere Justitiële Jeugdinrichting. Zo kunnen jongeren vanuit de proeftuin hun eigen school, sportclub of de al gestarte therapie blijven bezoeken. De gezonde elementen in het leven van de jongere kunnen zo blijven bestaan.

Wie komt in aanmerking?

Niet iedere jongere komt in aanmerking voor de kleinschalige voorziening. Zo mag je bijvoorbeeld geen ernstig delict hebben gepleegd. Ook moet je gemotiveerd zijn om te werken aan verandering en openstaan voor hulpverlening. Uiteraard moeten jongeren zich tijdens hun verblijf houden aan de afspraken.

Toezicht en professionele begeleiding

Op de locatie is 24 uur per dag toezicht en professionele begeleiding. De vrijheid die een jongere heeft, wordt afgestemd op het individuele beveiligingsniveau. Zo weinig als kan, zoveel als moet. Wanneer dit niet toereikend of passend is, kan een jongere alsnog worden doorgeplaatst naar de justitiële jeugdinrichting.

Locatie & looptijd

De proeftuin Kleinschalige Voorziening is gehuisvest in een besloten unit van de JeugdhulpPlus voorziening Wilster in Groningen. Wilster is onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen. De Proeftuin had in eerste instantie een looptijd van 8 maanden: van 1 december 2016 tot 1 augustus 2017. Onlangs is door de staatssecretaris besloten dat de proeftuin verlengd wordt tot 1 februari 2018.

Wie zijn erbij betrokken?

In de proeftuin Kleinschalige Voorziening werkt Juvaid samen met verschillende keten- en samenwerkingspartners.

 • VenJ/DJI
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering & Reclassering
 • Gemeente Groningen
 • Veiligheidshuis
 • Openbaar Ministerie
 • Het Poortje (Juvaid, Wilster en Portalis) en Elker
 • Accare
 • NIFP
 • Politie.

   

Brochure Proeftuin Het Roer om

Download hier de brochure.

Nieuwsbrief VIV JJI juli 2017

In de nieuwsbrief Update VIV JJI staan inhoudelijke artikelen over de proeftuinen in Nederland met o.a. artikelen over de proeftuin Het roer om in Groningen. Lees hier de nieuwsbrief.

Woonkamer in de Proeftuin
Woonkamer in de Proeftuin