Portalis heeft een eigen school in het gebouw van Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. Praktijklessen worden gegeven in de praktijklokalen elders op het terrein.

 

Postadres

Postbus 70013
9704 AA  Groningen

T 088-142 47 81 (Kortehemmen)
E info@portalis.nu
W www.portalis.nu

Bezoekadres
Boerestreek 24, Kortehemmen