Over Het Poortje

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen, een stevige naam op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en arbeidstoeleiding (VSO) en justitiële jeugdinrichting in Noord-Nederland.

Het Poortje Jeugdinrichtingen bestaat sinds 1961 en richt zich op drie specialismes:

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan jongeren van 12 jaar tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een toekomst met perspectief en om de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij te vergroten.