Over Het Poortje

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen, een stevige naam op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en arbeidstoeleiding (VSO) en justitiële jeugdinrichting in Noord-Nederland.

Het Poortje Jeugdinrichtingen bestaat sinds 1961 en richt zich op drie specialismes:

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan jongeren van 12 jaar tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern en extern (open vso) onderwijs en arbeidstoeleiding te werken aan een toekomst met perspectief. Zo werken we samen met de jongeren en hun omgeving aan de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij. 

Verantwoording en verhalen achter de organisatie

In het jaarverslag wordt verteld over de organisatie en haar drie afzonderlijke specialisaties Juvaid, Wilster en Portalis. Het Poortje Jeugdinrichtingen presenteert de belangrijkste feiten, ontwikkelingen en cijfers zo toegankelijk mogelijk aan haar externe doelgroepen, zoals ketenpartners en verwijzers. 
Tevens worden hier de jaarverslagen van Elker -  Het Poortje gezamenlijk gepubliceerd. Vanaf 2016 worden de jaarverslagen van Elker en Het Poortje in 1 totaalverslag gepubliceerd.

Het Poortje
Download hier Het Poortje jaarverslag 2015

Elker - Het Poortje
Download hier het jaarverslag 2016 Elker - Het Poortje
Download hier het sociaal jaarverslag 2016 Elker - Het Poortje