Dag van de Leerplicht

Bij Het Poortje Jeugdinrichtingen werken we aan de toekomst van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Opleiding en werk zijn hierbij belangrijk. Met Portalis beschikken we over een eigen interne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Portalis biedt onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding voor de jongeren van Juvaid (Veenhuizen), Wilster (Groningen) en Woodbrookers (Kortehemmen). Daarnaast bezoeken steeds meer jongeren van externe scholen de open vso-school van Portalis in Groningen wanneer ze op hun eigen school problemen tegenkomen.