Congres "Maken we samen het verschil?"

Tijdens het congres, bedoeld voor medewerkers van wij(k)teams in Noord-Nederland en van andere instanties betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, werden de deelnemers flink uitgedaagd. Er werd met elkaar gesproken over hoe de verschillende samenwerkingen nog beter kunnen verlopen. Ook werd er gezocht naar concrete oplossingen naar hoe op het juiste moment benodigde expertise ingezet kan worden. We danken alle aanwezigen voor hun betrokken houding.

Klik hier om het verslag van het congres te lezen of ga direct naar het fotoverslag.
Onderstaand het programma, de presentaties en het evaluatieformulier.

Programma, presentaties en evaluatie

Programma
De volgende panelleden gingen met elkaar en met de deelnemers in de zaal in discussie:
Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut
Robert Vonk, regiodirecteur Raad voor de Kinderbescherming
Menno Reijneveld, RUG-hoogleraar Sociale geneeskunde en penschrijver C4Youth
Wieteke Beernink, bestuurder Jeugdbescherming Noord
Wybe Cnossen, bestuurder Elker - Het Poortje

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:
13.00 - 13.20  uur Opening
13.20 - 13.35 uur Inleiding Tom van Yperen
13.35 - 14.00 uur Paneldiscussie
14.15 - 15.00 uur Interactieve sessies ronde 1 + paneldiscussie n.a.v. presentatie door C4Youth over onderzoek overeenkomsten en verschillen tussen vier type teams voor basisondersteuning jeugd in de provincie Groningen + de consequenties voor de samenwerking
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.15 uur Interactieve sessies ronde 2 + presentatie door C4Youth over hun onderzoek over overeenkomsten en verschillen tussen vier type teams voor basisondersteuning jeugd in de provincie Groningen + de consequenties voor de samenwerking (geen paneldiscussie)
16.30 - 17.00 uur Terugblik en conclusies 
17.00 - 18.00 uur Zomerborrel: Meet & Greet vakgenoten!

Interactieve sessies + Presentatie C4Youth

Bekijk hier de presentatie van C4Youth

Sessie 1 Portalis (onderdeel Het Poortje Jeugdinrichtingen)
Samen investeren in onderwijs biedt veiligheid
Portalis kan het verschil maken, maar niet alleen

De presentatie volgt zsm.

Sessie 2 Jeugdbescherming Noord
Met je rug tegen de muur?
Een moeder vertelt

Bekijk hier de presentatie: https://prezi.com/view/X10ptlsnVb6H6Z8LypTU/

Sessie 3 Elker Opvoed- en Jeugdhulp
Samen bouwen aan een passend, veilig en duurzaam traject
Meedenken over het juiste pad naar volwassenheid

Bekijk hier de presentatie. 

Sessie 4 JeugdhulpPlus (onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen)
Haastige spoed is zelden goed
Het Servicepunt JeugdhulpPlus biedt alternatieven

Bekijk hier de presentatie over Doen Wat Werkt van het Servicepunt.

Evaluatie
Was je bij het congres aanwezig en wil je feedback geven, dan gelieve je reactie te mailen naar communicatie@elker-hetpoortje.nl. Je vindt het evaluatieformulier hier. Alvast bedankt!

 


      

 

 

 

 

Sfeerverslag congres 'Maken we samen het verschil?'