Terugblik congres 27 juni 2017

Een congres is geen wonderolie. Maar als het elkaar beter leren kennen de eerste stap is naar beter samenwerken, dan is er toch weer een kleine stap gezet in de goede richting door samen te komen en open de discussie aan te gaan.

Zo’n 160 deelnemers (de meesten afkomstig uit Groningen) bezochten het congres in het Hampshirehotel aan Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Zij werden bij aanvang vriendelijk begroet door theatermensen die voor de gelegenheid een menselijke welkomsthaag hadden gemaakt en iedereen de hand schudden.

Intens
Daarna volgde een intensieve middag waarin de wijzer op de barometer heen en weer ging van ‘wat hebben we toch een complex systeem en een verschrikkelijk en versnipperd stelsel’ en ‘wat zou het mooi zijn als het ons lukt om echt tot integrale zorg te komen. Samen. In het belang van het kind.’

Integrated care
Tom van Yperen (expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nji) gaf een inleiding op het thema Maatschappelijk partnerschap met kwaliteit en ging in op de noodzaak van Integrated Care voor de complexe doelgroep waar we mee te maken hebben.  Hij wees op het belang van samenwerken – er mag een heel arsenaal aan vormen zijn. Ook benadrukte hij het belang van het betrekken van de maatschappelijke partners wonen, onderwijs, stages en arbeid en burgers.

Innovatie en kennis
C4Youth presenteerde onderzoeksresultaten gebaseerd op het onderzoek dat zij deden in 2016 in de 23 Groningse gemeenten. Ze brachten in kaart hoe de ‘basisondersteuning jeugd’ nu wordt uitgevoerd en concluderen dat er feitelijk vier typen teams voor basisondersteuning jeugd in de provincie Groningen ontstaan zijn. Er is nog geen sprake van eenduidigheid of eenheid in kwaliteit. Er wordt hard gewerkt aan manieren om dit te verbeteren door innovatie enerzijds kennisopbouw en -circulatie anderzijds.

Pittige dialogen
De hele middag kwamen er flink wat vragen en reacties uit de zaal en ontstonden er soms pittige dialogen – daarbij namen sprekers geen blad voor de mond. Hierop besloot het panel met de constatering dat er wel beweging is, maar dat er nog een pad te gaan is. En ook dat we meer moeten letten op preventie. Hoe dan ook: de stelselwijziging is nu eenmaal een feit is en dat het daarom zaak is om daar mee aan het werk te gaan.  Download hier het uitgebreide verslag.