Gemeenten

Sinds 2015 hebben gemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Met deze transitie heeft ook de vernieuwing van de jeugdzorg, de transformatie, onder de regie van gemeenten gestalte gekregen. Het Poortje Jeugdinrichtingen, bestaande uit Intensieve Jeugdhulp (Wilster), Onderwijs en Arbeidstoeleiding (Portalis) en Juvaid (Justitiële Jeugdinrichting), is een betrouwbare en transparante partner voor gemeenten en cliënten gebleken. In de toekomst wil Het Poortje dit als organisatie blijven.

Combinatie Elker Het Poortje

Sinds 2014 is de bestuurlijke fusie tussen twee specialistische zorginstellingen die hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen in Noord- Nederland, namelijk Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen, een feit. Elker en Het Poortje houden zich al jaren bezig met grotendeels dezelfde doelgroep: moeilijke pubers met (vaak) een zwakke gezinssituatie en (ook best vaak) een psychiatrische diagnose. Beide organisaties gaan nu diepgaand samenwerken rondom deze doelgroep. Ze willen samen bereiken dat de jongeren beter begeleid worden bij terugkeer in de maatschappij na een verblijf op de groep. En dat dan zoveel mogelijk binnen de grenzen van de gemeente waar ze vandaan komen.

Publieksjaarverslag Het Poortje

In het publiekjaarverslag wordt verteld over de organisatie en haar drie afzonderlijke specialisaties Juvaid, Wilster en Portalis. Het Poortje Jeugdinrichtingen presenteert de belangrijkste feiten, ontwikkelingen en cijfers zo toegankelijk mogelijk aan haar externe doelgroepen, zoals ketenpartners en verwijzers. Er wordt verteld wat er zich in hoofdlijnen het afgelopen jaar binnen de organisatie heeft afgespeeld, welke resultaten zijn behaald en er wordt daarnaast een korte blik op de toekomst geworpen. Tevens worden hier de jaarverslagen van Elker -  Het Poortje gezamenlijk gepubliceerd.

Het Poortje
Download het jaarverslag 2015 van het Poortje hier

Elker - Het Poortje
Download het sociaal jaarverslag 2016 van Elker - Het Poortje hier
 

Kwartaalverantwoording JeugdhulpPlus

Elk kwartaal wordt er een rapportage over de bijdrage van Het Poortje - Wilster JeugdhulpPlus aan de transformatie gepubliceerd. Deze verantwoording wordt verspreid naar de desbetreffende contactpersonen. Voor vragen kunnen medewerkers van gemeenten contact opnemen met onze beleidsmedewerker Sanne Bolt via telefoonnummer  050 - 851 46 66.

Kwartaalrapportages:
2017
Download de kwartaalrapportage 4e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 2e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 1e kwartaal 2017 hier

2016
Download de kwartaalrapportage 4e kwartaal 2016 hier

Samenwerkingspartners

Het Poortje Jeugdinrichtingen werkt met verschillende organisaties samen. Onderstaand een overzicht van samenwerkingen: 

  • Elker
  • In voor zorg (met Jeugdbescherming Noord en Elker)
  • Woodbrookers (met Jeugdhulp Friesland)
  • Samenwerkingsproject Wilster – Ambiq
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de noordelijke regio’s
  • Faber Pallets in Assen (arbeidstoeleiding vanuit Portalis)
  • Noorderpoort, Alfa-college, Route Arbeid en ProVSO
  • JeugdhulpPlus Verbeterd Verder (met Woodbrookers, Accare, Yorneo, PC Noord, Elker, Lentis, Jeugdhulp Friesland,  VNN).