Gemeenten

Sinds 2015 hebben gemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Met deze transitie heeft ook de vernieuwing van de jeugdzorg, de transformatie, onder de regie van gemeenten gestalte gekregen. Het Poortje Jeugdinrichtingen, bestaande uit Intensieve Jeugdhulp (Wilster), Onderwijs en Arbeidstoeleiding (Portalis) en Juvaid (Justitiële Jeugdinrichting), is een betrouwbare en transparante partner voor gemeenten en cliënten gebleken. In de toekomst wil Het Poortje dit als organisatie blijven.

Combinatie Elker Het Poortje

Sinds 2014 is de bestuurlijke fusie tussen twee specialistische zorginstellingen die hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen in Noord- Nederland, namelijk Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen, een feit. Elker en Het Poortje houden zich al jaren bezig met grotendeels dezelfde doelgroep: moeilijke pubers met (vaak) een zwakke gezinssituatie en (ook best vaak) een psychiatrische diagnose. Beide organisaties gaan nu diepgaand samenwerken rondom deze doelgroep. Ze willen samen bereiken dat de jongeren beter begeleid worden bij terugkeer in de maatschappij na een verblijf op de groep. En dat dan zoveel mogelijk binnen de grenzen van de gemeente waar ze vandaan komen.

Jaarverslagen en rapportages

In het jaarverslag wordt verteld over de organisatie en haar drie afzonderlijke specialisaties Juvaid, Wilster en Portalis. Het Poortje Jeugdinrichtingen presenteert de belangrijkste feiten, ontwikkelingen en cijfers zo toegankelijk mogelijk aan haar externe doelgroepen, zoals ketenpartners en verwijzers. Er wordt verteld wat er zich in hoofdlijnen het afgelopen jaar binnen de organisatie heeft afgespeeld, welke resultaten zijn behaald en er wordt daarnaast een korte blik op de toekomst geworpen. Tevens worden hier de jaarverslagen van Elker -  Het Poortje gezamenlijk gepubliceerd.

In de kwartaalrapportages van Wilster JeugdhulpPlus staan de resultaten vermeld.

Klik hier om naar de pagina Jaarverslagen en rapportages te gaan.

Samenwerkingspartners

Het Poortje Jeugdinrichtingen werkt met verschillende organisaties samen. Onderstaand een overzicht van samenwerkingen: 

  • Elker Jeugd- en Opvoedhulp
  • In voor zorg (met Jeugdbescherming Noord en Elker)
  • Woodbrookers (met Jeugdhulp Friesland)
  • Samenwerkingsproject Wilster – Ambiq
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de noordelijke regio’s
  • Faber Pallets in Assen (arbeidstoeleiding vanuit Portalis)
  • Noorderpoort, Alfa-college, Route Arbeid en ProVSO
  • Servicepunt JeugdhulpPlus (met Woodbrookers, Accare, Yorneo, PC Noord, Elker, Lentis, VNN).