Dit doen wij

Het Poortje Jeugdinrichtingen, opgericht in 1961, is uitgegroeid tot een instelling met als specialisme: intensieve gedwongen begeleiding en behandeling van jongens en meisjes tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn om verschillende redenen door hun gedrag in de problemen geraakt. De problemen zijn zo groot geworden dat het voor de ontwikkeling van de jongere – én vaak voor de omgeving – op dat moment het beste is om hem of haar tijdelijk gedwongen gesloten te behandelen. Als enige instelling in het Noorden hebben we hiervoor een regionale functie: de jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe krijgen voorrang bij opname.

 

Elke jongere die door Het Poortje wordt opgenomen, is een uniek individu. Maar er zijn ook overeenkomsten: ze hebben allemaal ernstige gedragsproblemen. Zonder intensieve hulp lukt het hen niet (meer) op eigen kracht te functioneren in de maatschappij. In Het Poortje helpen wij jongeren én hun ouders (systeem) om opnieuw grip te krijgen op hun situatie. Het Poortje is in het bezit van het HKZ keurmerk omdat ze haar werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het keurmerk HKZ biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

Het Poortje biedt advies, hulp en zorg via de volgende organisatie-onderdelen:

Documenten en verantwoording

Download hier:

de rapportage 1e kwartaal 2017 Het Poortje Jeugdinrichtingen
de rapportage 4e kwartaal 2016 Het Poortje Jeugdinrichtingen