Combinatie Elker - Het Poortje

De combinatie Elker - Het Poortje is de moederstichting van Elker Jeugd- en Opvoedhulp en Het Poortje Jeugdinrichtingen. Hierin zijn de staf- en ondersteunende diensten van Elker en Het Poortje samengebracht. Verder bestaat de stichting uit twee werkmaatschappijen, die worden  geleid door de Raad van Bestuur. Bij Elker en Het Poortje samen werken ruim 800 medewerkers.

Maatschappelijke opdracht

Combinatie Elker - het Poortje: een organisatie die vakmanschap en bezieling hoog in het vaandel heeft staan en die midden in de maatschappij staat. Vanuit gedeelde zorg en verantwoordelijkheid zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Samen bouwen we aan succesvolle zorgtrajecten voor kinderen, jongeren en gezinnen waarbij het perspectief van de cliënt centraal staat.

Wij willen kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen in de samenleving. En wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren.

Perspectief van de cliënt centraal

Het primaire doel van de samenwerking is het bieden van goede specialistische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Een goede aansluiting van zorgtrajecten tussen de ‘gesloten’ en ‘open’ jeugdzorg. Doel hiervan is dat de jongere een minimum aan overdrachtsmomenten ervaart en betrokken hulpverleners vanuit dezelfde visie en één plan werken.

De verbinding naar de maatschappij zal hier nadrukkelijk onderdeel van moeten zijn. Zorg, participatie, wonen en scholing of werk zijn een onlosmakelijk geheel. De bestuurlijke fusie van Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt in combinatie met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten de unieke kans om de domeinen aan elkaar te verbinden zodat de jongere en daarmee indirect ook de maatschappij hiervan profiteert.