De volgende jaarverslagen 2016 zijn gepubliceerd:

Het (financiële) jaarverslag 2016 van Elker - Het Poortje staat hier.
Het sociaal jaarverslag 2016 'Perspectief' van Elker - Het Poortje staat hier