Jaarverslag

Elker en Het Poortje hebben de jaarverslagen over 2017 afgerond en gepubliceerd. In het jaarverslag wordt financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2017. Klik hier om het jaarverslag van Het Poortje Jeugdinrichtingen te downloaden. Klik hier om het jaarverslag van Elker te downloaden.

Kwartaalrapportages

Elk kwartaal wordt er een rapportage over de bijdrage van Het Poortje - Wilster JeugdhulpPlus aan de transformatie gepubliceerd. Deze verantwoording wordt verspreid naar de desbetreffende contactpersonen. Voor vragen kunnen medewerkers van gemeenten contact opnemen met onze beleidsmedewerker Sanne Bolt via telefoonnummer  050 - 851 46 66.

Kwartaalrapportages:
Download de kwartaalrapportage 4e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 2e kwartaal 2017 hier
Download de kwartaalrapportage 1e kwartaal 2017 hier