Elker en Het Poortje hebben de jaarverslagen over 2017 afgerond en gepubliceerd. In het jaarverslag wordt financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2017.

Klik hier om het jaarverslag van Het Poortje Jeugdinrichtingen te downloaden. 
Klik hier om het jaarverslag van Elker te downloaden.

Portalis
Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding heeft haar eigen jaarverslag.

Sociaal jaarverslag Elker - Het Poortje
Klik hier om het sociaal jaarverslag van Elker - Het Poortje te bekijken.