Training Beschermjassen

Lees meer over deze training bedoeld voor hulpverleners en medewerkers binnen welzijns-, hulpverlenings- en/of onderwijsinstanties.

Resultaat opleiding
In deze training  workshop maak je kennis met enkele basisprincipes van beschermjassen, zoals de kracht van families, de impact van migratie en de interculturele competenties. Verder worden er enkele instrumenten geïntroduceerd die je kunt toepassen in de praktijk. Deelnemers zijn na de training beter in staat om vanuit meerdere perspectieven de “vreemde  ander” te benaderen en te begeleiden.

Programma
Beschermjassen is een werkmodel voor professionals in (jeugd)zorg, onderwijs en welzijn die (ook)  werken met migranten(families) Door het werkmodel Beschermjassen als toegevoegde waarde te integreren in het reguliere aanbod, methodieken en interventies van professionals in de jeugdzorg, onderwijs en welzijn gaan deze professionals in hun werkwijze beter aansluiten bij de problemen, hulpvragen en zorgbehoeften van migranten en vluchtelingen in Nederland.

Voor wie is de opleiding
Alle hulpverleners en medewerkers binnen welzijns-, hulpverlenings- en/of onderwijsinstanties

Trainer
Marja Bakker is gecertificeerd trainer en werkt bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen.
Marja heeft vele jaren ervaring als trainer en jeugdhulpverlener.

Duur en studiebelasting
De training bestaat uit 2 dagdelen, in totaal 8 uur.

Certificaat/Toetsing
Voor het verkrijgen van een certificaat is volledige aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Accreditatie
Accreditatie voor deze training is aangevraagd bij SKJ.

Locatie
De opleiding  kan incompany gegeven worden of op een locatie van Elker-Het Poortje.

Kosten
Voor meer informatie over de kosten van de training, mail naar: Kenniscentrum@elker-hetpoortje.nl

Literatuur
Diverse artikelen worden aangeboden tijdens de training.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Elker – Het Poortje zijn van toepassing, deze staan op www.elker