Training Omgaan met agressie

Lees meer over deze training toegankelijk voor alle hulpverleners en medewerkers binnen hulpverlenings- en/of onderwijsinstanties.

Resultaat opleiding
De training ‘Omgaan met agressie’ geeft een brede basis om als professional aan te kunnen sluiten bij de cliënt en zijn systeem. Het richt zich op het voorkomen van en omgaan met frustratie, boosheid en agressie. Het doel is om medewerkers bewust te laten worden van oorzaken van het gedrag en deze te willen aanpakken.

Programma
Theoretische achtergrondkennis wordt aangeboden met behulp van een cursusboek. Integratie van deze theorie in de eigen praktijk wordt bewerkstelligd door onderlinge uitwisseling tijdens de cursus. Er wordt praktijkgericht gewerkt met behulp van een trainingsacteur. Praktijksituaties worden geoefend met rollenspellen, gesprekstechnieken en andere vaardigheidsoefeningen. Het programma wordt ondersteund door relevant beeldmateriaal.

Voor wie is de opleiding
Alle hulpverleners en medewerkers binnen  hulpverlenings- en/of onderwijsinstanties

Trainer
Marten Leistra (trainer) is een trainer met ruime ervaring in de gesloten jeugdzorg.
Andy Wallace (acteur) is een acteur met veel werkervaring in de gesloten jeugdzorg.

Duur en studiebelasting
De training bestaat uit 4 dagdelen (totaal 16 uur).
Deelnemers krijgen huiswerk voorafgaand aan de training en oefenmateriaal mee.

Certificaat/Toetsing
Voor het verkrijgen van een certificaat is volledige aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd bij SKJ voor 14 punten.

Locatie
De opleiding  kan incompany gegeven worden of op een locatie van Elker-Het Poortje.

Kosten
Voor meer informatie over de kosten van de training, mail naar: Kenniscentrum@elker-hetpoortje.nl

Literatuur
Reader en hand-out  ‘Omgaan met agressie’.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Elker – Het Poortje zijn van toepassing, deze staan op www.elker.nl