Training Cognitief Competentiegericht Behandelmodel

Lees meer over deze training bedoeld voor hulpverleners en medewerkers binnen hulpverlenings- en/of jeugdzorginstanties.

Resultaat opleiding
De medewerkers leren de technieken, vaardigheden en middelen van het Cognitief Competentiegericht Behandelmodel toepassen in combinatie met de methodiek Behandelend Opvoeden.

Programma
Het Cognitief Competentiegericht Behandelmodel is gericht op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van de cliënten en het aanpakken van dysfunctionele gedachtenpatronen door middel van cognitieve herstructurering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende soorten psychopathologie, het herkennen van en omgaan hiermee en wordt het behandelklimaat op de groepen besproken.

Voor wie is de opleiding
Alle hulpverleners en medewerkers binnen hulpverlenings- en/of jeugdzorginstanties

Trainer
Sonja Kijlstra is een ervaren CCB trainer en werkt bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen.

Duur en studiebelasting
De training bestaat uit 3 dagen praktijktraining, in totaal 26 uur (inclusief 5 zelfstudie-uren).

Certificaat/Toetsing
Voor het verkrijgen van een certificaat is volledige aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 26 punten op.

Locatie
De opleiding  kan incompany gegeven worden of op een locatie van Elker-Het Poortje.

Kosten
Voor meer informatie over de kosten van de training, mail naar: Kenniscentrum@elker-hetpoortje.nl

Literatuur
Een boek over  Diverse artikelen worden aangeboden tijdens de training.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Elker – Het Poortje zijn van toepassing, deze staan op www.elker.nl