Dag van de ouders: 1 juni

Dag van de ouders: 1 juni
Juvaid

01 juni 2018

Vandaag, 1 juni, is het de Internationale Dag van de ouders. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen ouders of verzorgers een essentiële rol. Wanneer er problemen ontstaan, is het daarom belangrijk hen in die periode te betrekken bij de mogelijke achtergronden en oplossingen. Zij zijn expert over hun kind en zijn dus ook echt nodig voor een goede diagnostiek en behandeling. Daarnaast blijven zij de ouders of verzorgers, ook na verblijf op een externe locatie. Bij zowel Portalis, Wilster als Juvaid worden de ouders daarom actief betrokken en geïnformeerd.

Bijeenkomsten met de familie
Bij Juvaid, de Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen, wordt aandacht aan de rol van de ouders en het gezin in het algemeen besteed. Nynke Leistra, Ouderbegeleider bij Juvaid, deelt enkele voorbeelden:
“We willen graag, ook door de positieve ervaringen opgedaan in de proeftuin in Groningen, ouders en overige ‘netwerkleden’ actiever betrekken bij de situatie rondom hun kind. Een netwerk rondom een jongere bestaat in de meeste gevallen uit ouders of verzorgers, mogelijk andere familieleden en andere mensen die betrokken zijn bij de jongere. Tijdens de netwerkbijeenkomsten, waar we nu een start mee hebben gemaakt, proberen we de kern van de problematiek helder te krijgen. Ook proberen we samen te kijken hoe het netwerk de jongere kan ondersteunen bij de problemen en wat zij zelf nodig hebben.”

Inzicht en ondersteuning voor beter contact

“Naast het inzetten van het netwerk streven we er naar dat ouders door middel van ‘psycho-educatie’ meer begrip krijgen voor het gedrag van hun kind. Met dat inzicht en onze ondersteuning kunnen ze verder met elkaar en helpt het ouders in de opvoeding en het contact met hun zoon.

Tot slot gebruiken we sinds 2 jaar de gezinsruimte waar ouders in alle rust hun kind kunnen bezoeken. Daar kunnen ze bijvoorbeeld werken aan contactherstel en hetgeen wat ze geleerd hebben oefenen. De gezinsruimte zorgt er voor dat dit op een meer ontspannen manier kan, zonder dat ze steeds het gevoel hebben op hun vingers gekeken te worden. Ouders kunnen bijvoorbeeld samen met hun zoon koken en oefenen met het meer open met elkaar te communiceren. Behoud of herstel van contact tussen jongere en ouder(s) is erg belangrijk voor de ontwikkeling en perspectief van de jongere.”