Efficiëntere behandeling jongeren dankzij Doen Wat Werkt

Efficiëntere behandeling jongeren dankzij Doen Wat Werkt
Wilster

02 oktober 2017

In 2006 werd behandelprogramma Doen Wat Werkt op JeugdhulpPlus-locatie Wilster in Groningen ingezet op twee leefgroepen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. De afspraak was destijds dat deze jongeren na een korte gesloten behandeling van 6 weken terug naar huis konden onder de voorwaarde dat een bewezen effectief ambulante therapie ingezet zou worden. Hoe effectief is deze behandelmethode nu? GZ-psycholoog Marion Leijsen vertelt.

Doen Wat Werkt – Verbeterd Verder
Omdat het programma door de jaren heen doorontwikkeld is, wordt de naam Doen Wat Werkt – Verbeterd Verder gebruikt.  Op dit moment  zijn alle 7 leefgroepen van Wilster JeugdhulpPlus, onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen, ingericht op Doen Wat Werkt en wordt de methode ingezet  als ‘een strategische interventie in een ambulant behandeltraject’. 

Preventie via Servicepunt
Veel werk wordt nu ook via het Servicepunt JeugdhulpPlus aan de voorkant geleverd door naast crisishulp ook preventieve hulp te organiseren. Door als verwijzer in een vroeg stadium met het Servicepunt contact op te nemen, kan gesloten opname van jongeren in een aantal gevallen voorkomen worden wanneer intensieve ambulante hulp (de programma’s Multi Systeem Therapie, Multidimensionale Familietherapie of Relationele Gezinstherapie) en het middel ‘voorwaardelijke  machtiging’ vroegtijdig worden ingezet.

Gesloten opname
In het geval dat tijdelijke opname toch nodig blijkt, streeft men er nog steeds naar binnen 6 weken te realiseren dat een jongere Wilster kan verlaten. Op basis van de Signs of Safety-methode wordt bepaald of de jongere terug naar de thuisomgeving kan of dat de periode van geslotenheid verlengd moet worden. Als een jongere terug naar zijn vorige woonplek  kan, dan gebeurt dat met 5 - 6 maanden ondersteuning van bovengenoemde ambulante programma’s.  Na afronding van de ambulante hulp wordt er nog voor de duur van  12 maanden activerende nazorg geboden.  Behandelprogramma Doen Wat Werkt - Verbeterd Verder wordt dus al jaren met succes toegepast, en het aanmeldpercentage van jongeren is lager. Door deze aanpak kunnen daarnaast meer jongeren geholpen worden met hetzelfde budget.       

Meer weten over dit behandelprogramma? Klik dan hier.