Elker - Het Poortje voorgedragen voor gezamenlijk HKZ-keurmerk

Elker - Het Poortje voorgedragen voor gezamenlijk HKZ-keurmerk
Algemeen

28 september 2017

Onlangs zijn auditgesprekken met externe auditoren van Lloyd's Register voor het keurmerkinstituut HKZ voor Elker Jeugd - en Opvoedhulp en Het Poortje Jeugdinrichtingen gevoerd. Er is uitgebreid met ruim 50 medewerkers van beide organisaties over het gezamenlijke kwaliteitssysteem gesproken.

 

 

Kwaliteit in gezamenlijkheid

Zowel Elker als Het Poortje beschikt al over het HKZ-keurmerk. Het betrof hier het onderzoek voor verlenging van het keurmerk. Tijdens deze audit werd wel voor de eerste keer het gezamenlijke kwaliteitssysteem voor Elker – Het Poortje onderzocht.

Conclusie van het instituut was dat er goed werk van een hoog kwalitatief niveau wordt geleverd. Er werden slechts enkele aandachtspunten geconstateerd, een beduidend lager aantal dan het gemiddelde aantal dat tijdens een audit wordt opgemerkt.  Vanzelfsprekend pakt de organisatie deze aandachtspunten, die o.a. gericht zijn op het SMART maken van doelstellingen, op.

De medewerkers van Elker en Het Poortje zijn er trots op dat de organisaties wederom worden voorgedragen voor het HKZ-keurmerk en nog wel in gezamenlijkheid. Zij blijven zich dagelijks met kennis, kunde en bevlogenheid inzetten voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen die hulp nodig hebben om zo volledig mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij.

Lees meer over de inhoud van het HKZ-keurmerk.