Hoge opkomst De Werkplaats: nieuwe werkvoorziening

Hoge opkomst De Werkplaats: nieuwe werkvoorziening
Portalis

21 juni 2017

Op 16 juni was het zover: na een periode van afstemming, voorbereiding en werving van instroom van jongeren werd ‘De Werkplaats’ officieel door wethouder Van der Schaaf van de gemeente Groningen geopend.

Feestelijke opening
De opening werd door velen bijgewoond. De gasten waren professionals uit het onderwijs- en zorgveld uit de regio, medewerkers en leveranciers van De Werkplaats en jongeren die al deelnemen aan deze werkvoorziening. De samenwerkende organisaties, Toentje Groenvoorziening, Ewsum  WerkPro, Move2Work, stichting Philadelphia en Portalis Arbeids- en onderwijstoeleiding, gaven een korte, pakkende presentatie over hun aanbod. Vervolgens kwam een van de jongeren, inmiddels reeds succesvol uitgestroomd uit dit project, vertellen hoe fijn hij de periode bij De Werkplaats heeft gevonden en dat hij inmiddels met plezier en resultaat aan het werk is. De heerlijke hapjes waren verzorgd door de cliënten van Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.
Na het officiële deel werden de aanwezigen uitgenodigd om een kijkje te nemen in De Werkplaats en informatie en ervaringen met elkaar te delen over de aansluiting tussen onderwijs en werk.

Vernieuwende aanpak
De Werkplaats is onderdeel van  het project ‘Niemand op de bank’, een vijftal projecten waar de gemeente Groningen een aandeel in heeft. Doelgroep voor deze projecten zijn jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wethouder Van der Schaaf: ‘We willen een sluitende aanpak bieden voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar werk. Dit om te voorkomen dat deze jongeren in kwetsbare posities uit beeld raken en kansen mislopen.’ Uniek voor De Werkplaats is de relatief korte maar zeer persoonlijke begeleiding, onder het motto ‘3 leerdoelen in 3 maanden’.

Route Arbeid
Doel is het voorbereiden van de jongeren in de leeftijd tot 28 jaar vanuit Route Arbeid op bemiddeling naar betaalde (afspraak)banen of dagbesteding. Route arbeid is een methodiek voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (PrO/VSO) met uitstroomprofiel Arbeid. In Route Arbeid werken alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, het UWV, de scholen voor PrO/VSO en MEE samen. Na 3 maanden is de kandidaat ‘arbeidsfit’, gewend aan het arbeidsritme en bekend met werknemersvaardigheden. Uitstroom naar een (afspraak)baan kan binnen verschillende branches. Naast 3 persoonlijke leerdoelen wordt er vooral ingezet op wat voor een jongere haalbaar is met de aanwezige kwaliteiten en is maatwerk en begeleiding van groot belang.

Meer informatie over De Werkplaats is te vinden op https://werkinzicht.nl/projecten/route-arbeid/