Interview met Astrid Veldhuizen, de nieuwe bestuurder van Elker - Het Poortje

Interview met Astrid Veldhuizen, de nieuwe bestuurder van Elker - Het Poortje
Algemeen

17 april 2018

Onlangs is bekendgemaakt dat bestuurder Wybe Cnossen vertrekt als voorzitter van de Raad van Bestuur van Elker – Het Poortje. Per 1 maart jl. is Astrid Veldhuizen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Tijd voor een kennismaking.

Astrid heeft in de afgelopen jaren brede ervaring opgedaan als bestuurder, toezichthouder, directeur en ondernemer in diverse sectoren waaronder de zorg, kinderopvang, openbaar vervoer en de scheepsbouw. De afgelopen jaren was zij (concessie)directeur bij Qbuzz. Ook is zij actief als toezichthouder in de zorg (o.a. ouderenzorg, ziekenhuizen) en bij een woningcorporatie. Ze houdt ervan om een organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren: op inhoud, op financieel vlak, bijdragen aan goed functionerende teams, netwerken, profilering naar buiten en waar mogelijk werk ze graag mee aan innovatieve projecten. Ze zet zich graag in voor een grootschalig, maatschappelijk thema. Bij Elker - Het Poortje is dat voor haar het belang van het kind, de jongere en hun gezinnen.

Eerste indruk
Astrid: ”Mijn eerste indruk van de organisatie is dat de inhoud hier staat als een huis. Ook is het geweldig om te zien met hoeveel commitment de mensen zich inzetten voor onze doelgroep! Bedrijfsvoering is belangrijk, maar ik wil ook graag borgen dat wij de sterke inhoudelijke zorgkant van onze organisatie een goed podium geven en vooral ook goed uitdragen naar buiten. Ik ben dan ook blij verrast met zoveel inhoudelijke expertise.”

Ambitie
“Graag zou ik vanuit mijn rol nog meer de lijnen naar buiten willen uitbreiden en versterken. Ik vind het belangrijk dat de juiste mensen met elkaar praten voor en over het gezamenlijk belang. Komende tijd ga ik dus meer aandacht geven aan onze samenwerking met gemeentes en zorgpartijen. Maar ook de leden van het managementteam en onze zorgprofessionals komen graag in gesprek met onze verwijzers om de beste zorg in te zetten voor onze verschillende doelgroepen. We hebben zoveel in huis om onze partners te kunnen helpen met hun cliënten. We hebben een mooi breed palet aan zorgaanbod, maar dan moet je elkaar wel weten te vinden. Kortom, samen blijven kijken waar we stappen kunnen zetten."