Looptijd landelijke proeftuinen (VIV JJI) verlengd tot eind 2017

Looptijd landelijke proeftuinen (VIV JJI) verlengd tot eind 2017
Juvaid

18 mei 2017

De looptijd van de landelijke proeftuinen (VIV JJI), waaronder de proeftuin Het Roer om in Groningen, is verlengd tot het einde van dit jaar. Dat is besloten door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Lees de toelichting op deze beslissing.

In de periode van september tot en met december 2016 startte een zestal proeftuinen in het kader van de Verkenning Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). Aanvankelijk hadden deze proeftuinen een doorlooptijd tot juli – september 2017. Besloten is om al deze proeftuinen te verlengen tot 22 december 2017. Deze datum is gekozen om te zorgen voor een zorgvuldige afronding in verband met de feestdagen.

De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ), die de proeftuinen monitort, presenteerde in maart de eerste resultaten. Hieruit bleek dat het aantal jeugdigen dat in de proeftuinen heeft deelgenomen nog niet voldoende bleek te zijn om goed onderbouwde uitspraken te doen. Proeftuinen hebben tot doel om vragen over doelgroepen, ketensamenwerking en werkzame bestanddelen in de verschillende fases van instroom, doorstroom en uitstroom te onderzoeken. De instroom in de proeftuinen is in enkele gevallen later op gang gekomen doordat het informeren en betrekken van ketenpartners meer tijd vergde en gemaakte ketenafspraken in de praktijk hun plek moesten krijgen. Met deze verlenging kunnen meer jeugdigen in de proeftuinen deelnemen. De uitkomsten van de monitor van de AWRJ zijn input voor besluitvorming van het ministerie van Veiligheid en Justitie over VIV JJ in 2018.

Tevens hierbij een link van een artikel in NRC over de proeftuin in Amsterdam: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/12/een-gevangenis-zonder-tralies-8872625-a1558443