Dutch Cell Dogs-training nieuw in behandeling gedetineerde jongeren

Dutch Cell Dogs-training nieuw in behandeling gedetineerde jongeren
Juvaid

11 juni 2018

Sinds juni jl. volgt een aantal gedetineerde jongeren van Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Juvaid in Veenhuizen de Dutch Cell Dogs-training in het kader van hun behandeltherapie. Twee keer per week volgen zij deze training, een concept afkomstig uit de Verenigde Staten, met het doel een win-win situatie te creëren voor de jongeren en de honden. In Nederland is Juvaid de derde JJI die deze bijzondere training in de behandeling integreert. Naar het effect van deze training wordt gelijktijdig wetenschappelijk onderzoek verricht.

Gedragstraining als basis

De basis bestaat uit 16 trainingen verdeeld over 8 weken waarbij een zorgvuldig geselecteerde groep gedetineerde jongeren de asielhonden gedragstraining geven. De hond, gematcht met het karakter van het tijdelijke ‘baasje’, leert bepaalde vaardigheden waardoor de kans op plaatsing uit het asiel enorm wordt vergroot. Onderzoek leert dat maar liefst 96% van de asielhonden na de training naar een vast woonadres geplaatst kan worden. Plaatsing is mogelijk omdat de hond ongewenst gedrag heeft afgeleerd en gewenst gedrag heeft aangeleerd. Zonder de training zouden de honden, die vaak negatieve ervaringen hebben opgedaan, veel langer of altijd in het asiel moeten verblijven.

Spiegel voor de jongeren

De ‘win’ voor de asielhonden is duidelijk. De jongeren in detentie, ook vaak gevormd door negatieve ervaringen in het verleden, herkennen onaangepast gedrag bij hun hond en ervaren welke gevolgen dit voor de hond (en ook voor henzelf) heeft. Ook merken ze hoe gedrag veranderd kan worden en tot gevolg heeft dat de hond in een gezin kan worden opgenomen. Voor deelname hebben de jongeren  een uitgebreide selectieprocedure ondergaan, waarin gekeken wordt naar motivatie. Hoewel de jongere veel leert, is het belang van de hond leidend en moet voorkomen worden dat de hond ‘in de steek gelaten’ wordt. Jongeren leren verantwoordelijkheid voor hun hond en de training te dragen en weten zelfdiscipline op te brengen: door weer en wind er altijd als trainer zijn voor de hond. Als ze zelf baasje zouden zijn, zou de hond immers ook in de stromende regen uitgelaten moeten worden. Door de consequenties van hun gedrag voor de hond te laten zien, en door ze te laten beseffen hoe de hond op hun gedrag als trainer reageert, komt de boodschap goed binnen. Ongemerkt leren jongeren veel over hun eigen gedrag en kijken echt uit naar de training. Wanneer de honden na afloop weer in het busje van het asiel worden geplaatst, zie je de teleurstelling op de gezichten.

Positieve feedback

Steffen Benes, Coördinator Dagprogramma bij Juvaid, vertelt: ”We zijn al langere tijd bezig om dit programma bij Juvaid te laten plaatsvinden. De inspiratie deed ik op tijdens het zien van een film op National Geographic. Ook de resultaten bij twee andere JJI’s waren veelbelovend. Het is geweldig om te zien dat een hond zo’n duidelijke spiegel voor de jongeren is. Je ziet het meteen als de jongeren afgeleid zijn, want dan is hun trainingshond dat ook. Daarom gaat de feedback van de trainsters van Dutch Cell Dogs altijd over het effect van gedrag op de hond. De jongere zelf krijgt geen feedback op zijn gedrag. De hond is zijn spiegel. En het werkt.”

Wil je meer lezen over Dutch Cell Dogs: www.dutchcelldogs.nl