Open Dag De Werkplaats Groningen zorgt voor verbinding en trots

Open Dag De Werkplaats Groningen zorgt voor verbinding en trots
Portalis

16 oktober 2018

Tijdens de Open Dag van De Werkplaats Groningen, een relatief nieuwe werkvoorziening voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontstonden op 25 september mooie verbindingen tussen de jongeren, docenten van diverse onderwijsinstellingen, leerplichtambtenaren, Wij-team medewerkers van de gemeente Groningen en overige collega’s uit het werkveld van jeugdzorg.

Ook werden er workshops gegeven waarbij de aanwezige jongeren de opgedane werknemersvaardigheden aan de bezoekers konden laten zien. Zowel de jongeren als de professionals hebben met gepaste trots de positieve feedback over de mogelijkheden en de sfeer in De Werkplaats in ontvangst genomen. Een succesvolle dag!

Over het project

De Werkplaats Groningen is onderdeel van een vijftal projecten waarin o.a. Portalis, als onderdeel van Elker – Het Poortje, en de gemeente Groningen een aandeel hebben. Het doel is een sluitende aanpak te bieden voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar werk. Dit om te voorkomen dat deze jongeren in kwetsbare posities uit beeld raken en kansen mislopen.  

Route Arbeid
Doel is het voorbereiden van de jongeren in de leeftijd tot 28 jaar vanuit Route Arbeid op bemiddeling naar betaalde (afspraak)banen of dagbesteding. Route Arbeid is een methodiek voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zij stromen rechtstreeks, met begeleiding, door van school naar een (afspraak)baan. In Route Arbeid werken alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, het UWV, de scholen voor PrO/VSO en MEE samen.

Arbeidsfit
De Werkplaats biedt relatief korte maar zeer persoonlijke begeleiding: onder het motto: ‘3 leerdoelen in 3 maanden’.Na drie maanden is de kandidaat ‘arbeidsfit’, gewend aan het arbeidsritme en bekend met werknemersvaardigheden. Uitstroom naar een (afspraak)baan kan binnen verschillende branches. Het totale voorbereidingstraject duurt drie maanden: na zes werkweken volgt een tussenevaluatie, na twaalf werkweken de eindevaluatie. Behalve op de drie leerdoelen wordt vooral ingezet op wat voor een jongere haalbaar is met de aanwezige kwaliteiten en is maatwerk en begeleiding van groot belang.

Jongeren tussen de 15 en 28 jaar krijgen de mogelijkheid om toe te werken naar een stage-, dagbestedings- of arbeidsplek en/of zich te heroriënteren richting onderwijs. De werkvoorziening is er op gericht om jongeren verschillende vaardigheden te leren, zelfinzicht op te laten doen en een perspectief ten aanzien van hun eigen toekomst te bieden. Daarbij is aandacht voor het leren van werknemersvaardigheden, technische vaardigheden plus vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te functioneren. Onder laatstgenoemde vallen zaken als op tijd komen, plannen, organiseren en sociale vaardigheden. Werken aan gedrag, houding en motivatie is echter het hoofddoel.

Samenwerkingsverband
De Werkplaats is een gezamenlijk initiatief van verschillende instellingen met het doel om zorg, onderwijs en arbeid op elkaar aan te laten sluiten. De partners willen de doelgroep perspectief bieden door een passende voorziening te creëren. Partners in De Werkplaats zijn, naast de gemeente Groningen, zorginstelling Philadelphia, Huis voor de Sport Groningen, Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding, Toentje Groenvoorziening, WerkPro en Move2Work.

Locatie:
De Werkplaats Groningen
Duinkerkenstraat 5 - loods 3
9723 BN Groningen

Meer informatie?
Bel of mail of maak een afspraak met onze projectcoördinator:

Mossika Schuurman
Tel.: 06 30 09 96 38
Mail: m.schuurman@elker.nl