Start (samenwerking) praktijkschool Fryslân

Start (samenwerking) praktijkschool Fryslân
Portalis

27 december 2018

Vrijdag 21 december hebben Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân en Portalis (onderdeel van Het Poortje) een samenwerkingsovereenkomst voor de praktijkschool Fryslân ondertekend. De ondertekening vond plaats door mevrouw de Kroon, directeur-bestuurder Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân en de heer Biemold, directeur Portalis (onderdeel van Het Poortje).

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een periode van drie jaar. Het doel van deze samenwerking is om Friese jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan onderwijsmogelijkheden te bieden en de kans op participatie in de toekomst te verbeteren.

Wat is de praktijkschool Fryslân?

De praktijkschool is een concept waarbinnen jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan een leerroute in de praktijk kunnen volgen. Binnen de praktijkschool kunnen deze jongeren een VMBO-programma of volledig beroepsgericht programma volgen om daarmee hun participatie in de toekomst te verbeteren.

 

Voor wie is de praktijkschool Fryslân?

De praktijkschool is bedoeld voor jongeren die (nog) niet in staat zijn om naar school te gaan maar wel gemotiveerd en leerbaar zijn. Het gaat om jongeren die op dit moment dagbesteding volgen, aan het werk zijn of géén dagbesteding hebben. De jongeren leren op de plek waar zij verblijven. Dat is bijvoorbeeld een dagbesteding- of een werkplek. Voor jongeren die overdag nog nergens heen gaan kan een passende plek worden gezocht.

VMBO-programma

De jongeren kunnen deelcertificaten of een diploma halen binnen de volgende leerwegen:

  • VMBO basisberoepsgericht
  • VMBO kaderberoepsgericht
  • VMBO gemengde leerweg
  • VMBO theoretische leerweg

Het traject loopt totdat de jongere een VMBO-diploma heeft behaald óf de keuze wordt gemaakt om een ander traject te gaan volgen.

Beroepsgericht programma

Er is een traject mogelijk in diverse beroepsrichtingen. Vaak wordt daarbij ook enige aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden. Het programma is voor iedereen toegankelijk die in staat is om minimaal één werkproces op niveau 1 van het beroepsonderwijs te volgen. De duur van de trajecten is onbepaald. Met betrokken partijen worden afspraken gemaakt voor een periode van 10 maanden.

De praktijkschool wordt vormgegeven door Portalis en Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, in samenwerking met diverse leer-werkbedrijven (dagbesteding- of stageplekken), gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Op de foto: ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door mevrouw de Kroon en de heer Biemold.