Nog meer focus op samenwerking en preventie bij Wilster JeugdhulpPlus (8 mei 2018)

Nog meer focus op samenwerking en preventie bij Wilster JeugdhulpPlus  (8 mei 2018)
Wilster

08 mei 2018

Onlangs zijn er enkele organisatorische wijzigingen binnen Het Poortje Jeugdinrichtingen doorgevoerd. Reden is onder meer om nog beter bij de behandelvraag van cliënten aan te sluiten.  

Betere verbinding voor verwijzer en cliënt
Zo is met ingang van 1 mei jl. het werkveld van Tamara Pultrum als hoofd behandeling & opvoeding bij Juvaid Justitiële Jeugdinrichting, uitgebreid naar Wilster JeugdhulpPlus. Onder haar leiding zal de inhoudelijke samenwerking onder meer tussen gedragswetenschappers tussen beide inrichtingen naar een nog hoger niveau worden gebracht. Ook de interne lijnen met Elker Jeugd- en opvoedhulp worden verder aangehaald. Verwijzers en cliënten hebben daar voordeel bij: kortere lijnen en een bredere uitwisseling van kennis, uiteraard met inachtneming van geldende privacyregels.

Doen Wat Werkt-methodiek verder implementeren
Tevens zal gedragswetenschapper Marion Leijsen, portefeuillehouder van behandelmethodiek Doen Wat Werkt binnen Wilster, een leidende rol spelen bij verdere implementatie en het verkrijgen van vervolg-erkenning van Doen Wat Werkt. Deze prachtige methodiek sluit perfect aan bij de maatschappelijke trend en daarmee de wens van de gemeenten, namelijk geen geslotenheid voor jongeren en als het toch noodzakelijk is, dan zo kort als mogelijk.  

Overige thema’s
Naast deze ontwikkelingen staan er bij Wilster o.a. thema’s als het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het orthopedagogisch leefklimaat binnen Wilster op de agenda. Ook zal er aandacht zijn voor verdere intensivering van de samenwerking met Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding.  

Meer nieuws over de organisatie Elker – Het Poortje en het werkveld ontvangen? Meld je dan hier aan voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief.