Vertrek Wybe Cnossen en benoeming Astrid Veldhuizen

Vertrek Wybe Cnossen en benoeming Astrid Veldhuizen
Algemeen

27 februari 2018

Wybe Cnossen vertrekt per 1 juli 2018 als voorzitter van de Raad van Bestuur van Elker – Het Poortje. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, is per 1 maart a.s. Astrid Veldhuizen benoemd tot (waarnemend) voorzitter van de Raad van Bestuur.

Wij danken Wybe Cnossen voor zijn gedrevenheid en zijn vakkundige bijdrage en inzet voor de zorg voor kinderen en jongeren in Noord-Nederland in de afgelopen 12 jaar. Eerst als voorzitter van de Raad van Bestuur van Elker en de laatste vier jaar voor Elker – Het Poortje. Astrid Veldhuizen heeft in de afgelopen jaren een brede ervaring opgedaan als bestuurder, toezichthouder, directeur en ondernemer in diverse sectoren waaronder de zorg, kinderopvang, openbaar vervoer en de scheepsbouw. De afgelopen jaren was zij (concessie)directeur bij Qbuzz.

Elker – Het Poortje

De Combinatie Elker - Het Poortje is de moederstichting van de bestuurlijk gefuseerde stichtingen Elker Jeugd- en Opvoedhulp, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Viyuna. In de moederstichting zijn de ondersteunende diensten samengebracht. Bij Elker - Het Poortje samen werken ruim 800 medewerkers.

Elker - Het Poortje begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met opgroei- en opvoedproblemen. Dit kunnen eenvoudige, maar ook complexe problemen zijn. Het doel is om kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee te laten doen in de samenleving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten en ketenpartners.

Peter Snijders

Voorzitter Raad van Toezicht Elker – Het Poortje