Onderwijs en arbeidstoeleiding

Onderwijs en arbeidstoeleiding

Voortgezet Speciaal Onderwijs voor jongeren van Wilster JeugdhulpPlus, JJI Juvaid, Behandelcentrum Woodbrookers en externe leerlingen. We bieden de jongeren onderwijstrajecten op maat.

Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding is de (interne) school voor voortgezet speciaal onderwijs van Het Poortje Jeugdinrichtingen. Portalis biedt onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding voor de jongeren van Juvaid, Wilster en Woodbrookers. Tevens biedt Portalis onderwijs aan jongeren die buiten Het Poortje wonen en aan jongeren op externe scholen in de regio.