Onderwijs en arbeidstoeleiding

Onderwijs en arbeidstoeleiding

Portalis biedt Voortgezet Speciaal Onderwijs aan jongeren verblijvend bij Wilster JeugdhulpPlus, Justitiële Jeugdinrichting Juvaid, Behandelcentrum Woodbrookers en aan externe leerlingen.

Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding biedt onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding aan jongeren van Wilster in Groningen, Juvaid in Veenhuizen en Woodbrookers in Kortehemmen. Tevens biedt Portalis onderwijs aan jongeren die, thuis of elders wonend, de open vso-school van Portalis in Groningen bezoeken en aan leerlingen op externe scholen in de regio.