Loopbaanbegeleiding

Op de drie locaties van Portalis vormt loopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel van het traject. De loopbaanbegeleider is voor de leerling de eerste kennismaking met de school. In het intakegesprek wordt informatie verzameld over school- en of arbeidsverleden, motivatie, hobby’s, kwaliteiten en vaardigheden en factoren die de schoolgang kunnen beïnvloeden. Wat heel belangrijk is: hoe ziet de leerling de toekomst? Wat wil de leerling bereiken? Aan de hand van deze informatie wordt in samenwerking met andere disciplines het onderwijstraject vastgesteld.

Hoe het werkt

In het intakegesprek krijgt de leerling informatie over de school en de schoolregels. Gedurende het schooltraject blijft de loopbaanbegeleider betrokken bij het traject van de leerling. Regelmatig vindt overleg met de schoolmentor plaats. Mentor en loopbaanbegeleider stemmen de begeleiding in verschillende fasen van het traject af. Mocht stage de meest passende route zijn voor een leerling, dan gaat de loopbaanbegeleider op zoek naar een stageplek, die aansluit bij het onderwijstraject of aansluit bij een vervolgtraject. 

De loopbaanbegeleider meldt leerlingen aan voor vervolgonderwijs en bereidt de leerling hierop voor. Informatie die nodig is voor deze aanmelding wordt door de loopbaanbegeleider verzameld en geselecteerd. De loopbaanbegeleider en mentor stemmen af wie meegaat naar het intakegesprek.

Mocht gedurende het traject blijken dat een beroepskeuzeonderzoek nodig is voor de keuze van een vervolgopleiding of voor het bepalen van een nieuw uitstroomperspectief, dan zal de loopbaanbegeleider dit zo nodig afnemen en hierover met de leerling in gesprek gaan.