Onderwijs op maat

Binnen Portalis geven docenten individueel gericht onderwijs. Alle leerlingen krijgen les op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden van leerlingen, maar ook bij de obstakels die ze ondervinden.

Kleine klassen

Bij Portalis bestaat een klas uit gemiddeld zeven leerlingen. Voor elke leerling is voldoende persoonlijke aandacht. Om de leerlingen gemotiveerd te houden, wisselen we theorielessen af met praktijklessen.

Perspectiefplan

Het onderwijs en de begeleiding die jongeren bij Portalis krijgen, maken onderdeel uit van hun Perspectiefplan. Dit plan wordt samen met de jongere en de hulpverleners van Wilster, Juvaid of Woodbrookers opgesteld.

Aansluiten bij mbo en vmbo

Het onderwijsaanbod van Portalis sluit zoveel mogelijk aan bij het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Portalis werkt hiervoor nauw samen met het Noorderpoortcollege – het grootste Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Noord Nederland.

Onderwijsaanbod

Jongeren kunnen uit de volgende richtingen op mbo- en vmbo-niveau kiezen: Consumptieve techniek (horeca), Zorg & Welzijn (verzorging), Bouwtechniek en Metaaltechniek. Leerlingen die nog niet weten welke kant ze op willen, kunnen zich eerst oriënteren binnen deze richtingen.

Certificaten

Leerlingen van Portalis kunnen (deel)certificaten behalen die toegang geven tot een vervolgopleiding binnen het mbo. Jongeren die het vmbo volgen, kunnen deze opleiding afsluiten met een vmbo-staatsexamen.

Stagemogelijkheden

Wanneer de jongere niet in aanmerking komt voor een vmbo of mbo-leerroute, begeleiden wij hem naar een geschikte plek in het arbeidsproces. Om de jongere werkervaring op te laten doen, bieden wij diverse (interne) stagemogelijkheden. Denk aan stages in de winkel, de bibliotheek, de kantine of het onderhoudsteam.