Aanmelding en begintraject

Als jongeren in Het Poortje Jeugdinrichtingen geplaatst worden, worden zij uitgeschreven op de eigen school en automatisch ingeschreven bij Portalis. Als een jongere geplaatst wordt in Behandelcentrum Woodbrookers, dan wordt hij of zij ingeschreven bij Portalis als de jongere daarvoor in aanmerking komt.

Op een van de eerste dagen heeft de jongere een intakegesprek met de loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider bekijkt samen met de jongere op welk niveau de jongere werkt en wat de toekomstplannen van dat moment zijn. Ook wordt er gekeken naar motivatie, gedrag in de klas, omgang met volwassenen en meer. We vragen ook informatie op bij de oude school. Samen bekijken we wat de beste plek is om te beginnen.

De eerste paar weken kijken we hoe het gaat. Daarna maken we een ontwikkelingsperspectiefplan met o.a. de leerdoelen en gedragsdoelen. Het ontwikkelingsperspectief-plan van Portalis is een onderdeel van het perspectief-  of behandelplan.