Portalis wil jongeren die in Juvaid, Wilster en Woodbrookers verblijven en leerlingen van de open vso zo goed mogelijk onderwijs bieden. Op passend niveau, in passend tempo en met oog voor de individuele problematiek. We werken hiervoor samen met verschillende instellingen: RENN4, het Noorderpoort en het Alfa-college.

Ketentrajecten

Tijdens het onderwijstraject van de leerling werken we dagelijks vanuit een behandelplan. Voor zover Portalis deze expertise niet zelf in huis heeft, doen we een beroep op externe instanties en instellingen. Deze externe hulp is altijd gericht op een verbetering van en ontwikkeling in het volgen van onderwijs.

RENN4

Portalis werkt samen met Stichting RENN4 (Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 scholen). We delen deskundigheid in het uitvoeren van onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren in het speciaal onderwijs en zorgen hiermee voor de ontwikkeling van onze kennis.   

Overige samenwerkingen

Daarnaast heeft Portalis samenwerkingsverbanden met:

  • Het Noorderpoort
  • Het Alfa-College
  • Scholen voor VO/VMBO/praktijkonderwijs in Noord-Nederland.

Na Portalis

We willen jongeren een doorlopend onderwijstraject bieden waarbij een passend vervolg na vertrek bij Portalis gegarandeerd is. Zodra het eind van het verblijf van een leerling van Portalis in zicht komt, zoeken we samenwerking met externe organisaties en instanties.

Schoolplan 2017 - 2020

Download hier het schoolplan 2017 - 2020