Klimaat van de school

Elke leerling moet zich bij ons kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en sociaal functionerend mens. Wij besteden daarom veel aandacht aan:

  • Structuur;
  • Rust & regelmaat;
  • Veiligheid;
  • (Leren) samenwerken;
  • Openheid & duidelijkheid;
  • Wederzijds respect.

    Naast de onderwijsprogramma’s werken wij samen met de jongere aan gedrag, houding en motivatie.

Omgang met de leerlingen

Vanaf dag 1 bij Portalis doen wij ons best om de jongere weer zin in school te laten krijgen. Dat betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren waarin zij zich thuis voelen. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten is daarin een belangrijk onderdeel. Wij laten hen zien wat hun toekomstmogelijkheden zijn. Een beroepen-oriëntatietest kan hier deel van uitmaken.

De structuur die we bieden is erg belangrijk. De jongeren krijgen les volgens een rooster met een herkenbare dagindeling en er zijn vaste regels over o.a. veiligheid, wederzijds respect, kleding en taalgebruik. Het omgaan met die regels is voor veel van onze leerlingen een leerpunt. Zo wordt er o.a. aandacht aan het thema 'pesten' besteed.

Onze insteek is om positief gedrag zoveel mogelijk te belonen en pas te straffen wanneer het niet anders kan.

Thuis voelen

Bij Portalis willen we jongeren stimuleren om onderwijs te volgen, maar hen ook laten inzien dat school zinvol en leuk kan zijn. We proberen een sfeer te creëren waarin jongeren zich thuis kunnen voelen. Leren omgaan met elkaar en met de docenten is daarom een belangrijk onderdeel in onze aanpak.

Schoolregels

1. We hebben respect voor elkaar;
Dit betekent dat we correct Nederlands spreken en ons goed gedragen.
2. We willen ons allemaal veilig voelen op school;
Dit betekent geen lichamelijk geweld en geen bedreigingen;
3. We zitten op school met een fris en helder hoofd;
Dit betekent niet onder invloed van welke middelen dan ook.
4. We willen elkaar kunnen vertrouwen;
Dit betekent dat we afblijven van andermans spullen en stelen en vernielen uitgesloten is.
5. Roken op school is voor iedereen verboden;
6. We dragen geen petten of andere hoofddeksels;
Voor onze veiligheid dragen we in de praktijklessen (stof)jassen, lange broeken en dichte schoenen.
7. Voor iedereen geldt de bbb-regel (buik, borsten en billen zijn op school bedekt).

 

In- en uitstroom van de leerlingen

Omdat wij onderdeel zijn van Het Poortje Jeugdinrichtingen en samenwerken met Behandelcentrum Woodbrookers, stromen nieuwe leerlingen niet alleen in aan het begin van het nieuwe schooljaar (augustus). Jongeren worden het hele jaar door in Het Poortje Jeugdinrichtingen en Behandelcentrum Woodbrookers geplaatst, zodat de instroom van nieuwe leerlingen op school ook op elk moment kan plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor het vertrek van leerlingen.

Elke nieuwe leerling krijgt een uitgebreide intake van een loopbaanbegeleider. Daarnaast wordt informatie ingewonnen bij de vorige school, zodat wij een compleet beeld hebben van de kennis en ervaring die de leerling al heeft.

Het volgen en begeleiden van leerlingen

Het is van belang de ontwikkelingen van de leerlingen goed te volgen en daar met elkaar goede afspraken over te maken. Daarom worden op elke locatie van Portalis alle leerlingen regelmatig besproken. Dit gebeurt o.a. tijdens de Commissie voor de Begeleiding onder leiding van de teamleider van de locatie.

Tijdens de ontwikkelingsperspectief- en behandelplanbespreking voeren de medewerkers van het behandelcentrum én de school gezamenlijk overleg met de jongeren en zijn of haar traject. De ouders/voogd worden daar natuurlijk bij betrokken. Op school is de mentor docent de eerste contactpersoon.

Veiligheid

Goed onderwijs begint met een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. Wij streven dan ook naar optimale veiligheid; we hanteren heldere schoolregels. Samen met de behandelinrichting zorgen we voor een veilige omgeving voor alle leerling. Procedures hierover hebben we vastgelegd in beleid. Zo wordt er aandacht aan het thema 'pesten' besteed. Voor jongeren hebben we de brochure 'Pesten? No way'. Deze is hier te downloaden.
Tevens is er een anti-pesten-protocol.

Jongerenraad

Portalis vindt het belangrijk dat leerlingen inspraak hebben in eventuele veranderingen en verbeteringen in de werkwijze van Portalis. Jongeren kunnen daarom zitting nemen in de jongerenraad. Vanuit Portalis is een medewerker aanwezig bij de jongerenraadbijeenkomsten. De gang van zaken op school wordt daar regelmatig besproken.