Bij een gevoel van onjuiste behandeling door een medewerker van Portalis, proberen wij de klacht in goed overleg op te lossen. Lukt dit niet, dan zijn er andere mogelijkheden.

Klachtenregeling en vertrouwensinspecteur

Portalis hanteert het klachtrecht van Het Poortje Jeugdinrichtingen. Ook zijn we aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen van de Vereniging van Openbare en Algemene Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

Wanneer de jongere de ouders/verzorgers zich, op welke manier dan ook, onjuist behandeld voelen over de zaken op school, dan zullen wij proberen dit in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en management op te lossen. Lukt dit niet, dan kan er een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De gegevens zijn in de schoolgids te vinden. 

De jongere of de ouders kunnen tevens de vertrouwensinspecteur inschakelen voor advies. Het telefoonnummer staat in de schoolgids vermeld.