Over Portalis

Bij Het Poortje Jeugdinrichtingen werken we aan de toekomst van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Opleiding en werk zijn hierbij belangrijk. Met Portalis beschikken we over eigen, interne scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de jongeren van Wilster Intensieve Jeugdhulp (Groningen),  Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Veenhuizen) en Behandelcentrum Woodbrookers (Kortehemmen). Daarnaast bezoeken steeds meer jongeren van externe scholen de open vso-school van Portalis in Groningen wanneer ze op hun eigen school problemen tegenkomen.

Neutraal-bijzonder

Portalis is een bijzondere school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en hoort bij Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen. Wij vallen onder de Wet Kwaliteit VSO, cluster 4 en zijn gespecialiseerd in onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren die geplaatst worden bij Wilster, Juvaid en Woodbrookers. 

Alle jongeren die geplaatst worden bij Wilster, Juvaid en Woodbrookers volgen onderwijs en/of arbeidstoeleiding bij Portalis.

Wij zijn een neutraal-bijzondere school. Dit houdt in dat jongeren met verschillen in levensovertuiging, culturele, sociale en etnische achtergronden bij ons alle ruimte krijgen om samen te leren en te werken. Wij begeleiden hen in de omgang met al die verschillen en leren hen hoe daarbij rekening te kunnen houden met anderen.

Onze missie

 Met ons onderwijs willen wij – rekening houdend met de justitiële kaders en de kaders van de gedwongen hulpverlening – de competenties van de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen zodanig vergroten dat zij een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op kunnen bouwen.

Zo doen we dat:

  • Jongeren kunnen bij Portalis op een veilige, actieve en zelfstandige manier leren
  • Docenten dragen bij aan de behandeling en begeleiding van jongeren, ze werken hierbij samen met andere zorgprofessionals
  • We bieden diverse onderwijstrajecten, zodat elke jongere les krijgt op zijn eigen tempo en zijn eigen niveau
  • We bieden eigentijdse theorie- en praktijklokalen
  • Bij Portalis kunnen jongeren erkende certificaten en diploma’s halen waarmee ze hun kans op vervolgonderwijs of arbeid vergroten
  • Ons onderwijsaanbod sluit aan op de vervolgscholen en de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen na hun verblijf in Juvaid of Wilster eenvoudig overstappen en hun studie vervolgen.

Toezicht en samenwerkingen

Portalis is als zelfstandige school onderdeel van de stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen. De Raad van Bestuur van de stichting voert het bestuur over de school. Met haar onderwijsbeleid wil het bestuur goed onderwijs bieden voor alle leerlingen van Portalis. Zoals voorgeschreven in de code goed onderwijsbestuur houdt de Raad van Toezicht van Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen toezicht op de manier waarop het bestuur het onderwijsbeleid inricht.

De stichting is bestuurlijk gefuseerd met stichting Elker Jeugd- en opvoedhulp. Dit houdt (onder meer) in dat de Raad van Bestuur van stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen ook de Raad van Bestuur van stichting Elker is.

Het Poortje heeft als hoofdaannemer een onderaannemingsovereenkomst met de stichting Behandelcentrum Woodbrookers. Deze overeenkomst houdt mede in dat Portalis het onderwijs verzorgt voor alle jongeren die bij Woodbrookers verblijven en intern onderwijs volgen.

Portalis werkt samen met o.a. stichting RENN4 (Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 scholen), met veel VMBO scholen en de meeste ROC’s in de regio Noord-Nederland.