Portalis verzorgt onderwijs op de volgende locaties:

  • Groningen: in Groningen is Portalis actief in de vorm van gesloten vso aan de Hoogeweg (voor cliënten van Wilster JeugdhulpPlus), van open vso aan de Hoogeweg (voor externe leerling) en aan de Haydnlaan in een samenwerking met Elker. Er is beschikking over een breed aanbod van theorie- en praktijkruimtes;
  • Veenhuizen (Justitiële Jeugdinrichting): Portalis heeft in Veenhuizen (Drenthe) een eigen schoolgebouw (het Dok) en naast het schoolgebouw is er ook een eigen werkplaats (de Brug) voor arbeidstoeleiding;
  • Kortehemmen (Jeugdhulp Plus): Portalis heeft een eigen school in het gebouw van Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen (Friesland). Praktijklessen worden gegeven in de praktijklokalen elders op het terrein.

Meerjarenschoolplan 2017 - 2020 en schoolgids

Het meerjarenschoolplan 2017 -  2020 van Portalis, geldend voor alle locaties, staat bij de locaties als downloaddocument vermeld. Dit geldt ook voor de schoolgids per locatie.