Portalis verzorgt onderwijs op de volgende locaties:

  • Groningen: in Groningen is Portalis actief in de vorm van gesloten vso aan de Hoogeweg (locatie Het Keerpunt voor cliënten van Wilster JeugdhulpPlus), open vso aan de Hoogeweg (voor externe leerlingen) en aan de Haydnlaan in een samenwerking met Elker. 
  • Veenhuizen (Justitiële Jeugdinrichting Juvaid): Portalis heeft in Veenhuizen (Drenthe) een eigen schoolgebouw (het Dok) en naast het schoolgebouw is er ook een eigen werkplaats (de Brug) voor arbeidstoeleiding;
  • Kortehemmen (Jeugdhulp Plus): Portalis heeft een eigen school in het gebouw van Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen (Friesland). Praktijklessen worden gegeven in de praktijklokalen elders op het terrein.

Meerjarenschoolplan 2017 - 2020 en schoolgids

Het meerjarenschoolplan 2017 -  2020 van Portalis, geldend voor alle locaties, staat bij de locaties als downloaddocument vermeld. Dit geldt ook voor de schoolgids per locatie.

Schoolgids 2018 - 2019

Elke locatie heeft een eigen schoolgids. Ga naar de juiste locatie om daar de schoolgids te kunnen lezen en downloaden.