Veenhuizen (Justitiële Jeugdinrichting Juvaid): Portalis heeft in Veenhuizen (Drenthe) een eigen schoolgebouw (het Dok) en naast het schoolgebouw is er ook een eigen werkplaats (de Brug) voor arbeidstoeleiding; De jongeren in detentie volgen hier onderwijs.

Postadres

Postbus 70013
9704 AA  Groningen

T 050 851 45 30
F 050 533 17 55 (Veenhuizen)
E info@portalis.nu
W www.portalis.nu

Bezoekadres
Oude Asserstraat 20, Veenhuizen

 

Downloads Schoolgids en schoolplan

Download hier  de schoolgids 2018 - 2019 voor locatie Veenhuizen.

Download hier het schoolplan 2017 -  2020 van Portalis voor alle locaties.