Servicepunt JeugdhulpPlus

Voor aanmelding en adviesvragen voor jongeren die (mogelijkerwijs) met JeugdhulpPlus in aanraking komen

Verbeterd Verder staat voor de transformatie van de JeugdhulpPlus in de drie Noordelijke provincies. Vanuit Verbeterd Verder is er een samenwerkingsverband ontstaan van verschillende zorgaanbieders uit de JeugdhulpPlus. Onze ambitie is om te zorgen voor een positief keerpunt in het ontwikkelingspad van de jongere die vastloopt in het gezin, de schoolgang en de hulpverlening.

Bij het Servicepunt JeugdhulpPlus Verbeterd Verder krijg je hulp bij het bieden van trajectzorg, zodat gesloten behandeling zoveel mogelijk voorkomen of verkort kan worden. Het is een plek waar een hulpverlener of casusregisseur, maar ook jongeren en gezinnen terecht kunnen met vragen over behandeling in de JeugdhulpPlus. Als iemand bijvoorbeeld een zorgoverleg wil organiseren, of hulp nodig heeft bij een diagnostische onderbouwing, maar ook om een aanmelding te doen voor gesloten behandeling in Wilster of Woodbrookers.

Heeft u vragen of advies nodig dan kunt u een mail sturen naar servicepunt@hetpoortje.nu  of bellen met 050 851 46 06. Wilt u een jongere aanmelden, dan kunt u het aanmeldformulier hieronder invullen.

Aanmeldformulier JeugdhulpPlus
 • Vul hier de gegevens in voor de doorverwijzing. Zowel uw gegevens als de gegevens van de cliënt.

 • Gegevens verwijzer

 • Invullen als verwijzing plaatsvindt door huisarts of medisch specialist
 • Gegevens aangemeld kind

 • --
 • Gegevens ouders/verzorgers

 • --
 •  
 • --
 • Zo ja, dan hoeft U de adresgegevens van de vader niet in te vullen
 • Gegevens onderwijsinstelling

 • Gegevens huisarts

 • Diagnose

 • Bijlagen

 • Indien aanwezig upload hier uw rapportage (Bij aanmelding vanuit gemeente graag invulformulier RIGG meesturen.

 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)
 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)
 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)
 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)
 • (pdf,docx,doc,jpg,jpeg,xls,xlsx)