Het Poortje Jeugdinrichtingen

Het Poortje Jeugdinrichtingen

We willen voor jongeren in Noord-Nederland met ernstige gedragsproblemen een keerpunt zijn: met de juiste behandeling, begeleiding en onderwijs werken we samen aan een positieve toekomst.

Servicepunt JeugdhulpPlus van Het Poortje

Servicepunt JeugdhulpPlus: het 1e contactpunt voor vragen over het zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, behandelprogramma Doen Wat Werkt of aanmelding voor een gesloten behandeling.

Sociale media