Direct aanmelden of hulp nodig?

Servicepunt

Nieuws

Meer nieuws ›

Tweets

Volg ons op Twitter ›

 •  

  Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een goede en positieve toekomst. Om samen te komen tot ons doel, de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer in de maatschappij te vergroten. Het Poortje bestaat hiervoor uit drie specialisaties: Juvaid, Wilster en Portalis.

 •  

  Juvaid Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen is een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Binnen Juvaid is plaats voor jongeren, verdeeld over acht jongensgroepen.
   

 •  

  Wilster Intensieve Jeugdzorg in Groningen is een JeugdzorgPlus instelling voor gesloten en besloten behandeling van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Binnen Wilster zijn de jongeren verdeeld over drie verschillende units. 
   

 •  

  Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding is de interne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs van Het Poortje Jeugdinrichtingen. Portalis biedt onderwijs en arbeidstoeleiding voor de jongeren van Juvaid (Veenhuizen), Wilster (Groningen) en Behandelcentrum Woodbrookers (Kortehemmen).